GenelMasiva

12 Esma Tılsımları ve Faydaları

12 esma tılsımları ve faydaları hakkında bilgilere geçmeden önce esma hakkında bilgi verelim. Esma Nedir? Esma kelime anlamı olarak “isimler” yada “adlar” olarak açıklanmaktadır. Esma-ül Hüsna ise isimler anlamındaki esma ile en güzel anlamındaki hüsnanın birleşimi olan “en güzel isimler” anlamındadır. Bu Terim Allah’ın güzel isimleri olarak kullanılmaktadır. Esma-ül Hüsna’nın doksandokuz adet olduğu kabul edilir. 12 Esmada Allah’ın 12 isminden gelmektedir. Şimdi 12 Esma Tılsımları ve Faydaları nelerdir bunlara bakalım.

12 Esma Tılsımı” genellikle İslam kültüründe kullanılan, İlahi isimlerden oluşan bir tılsım setidir. Bu tılsım seti, İslam inancına göre Allah’ın 99 isminden 12 tanesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. İlahi isimlerin her biri, farklı anlamlara sahip olduğuna inanılır ve bu isimlerin bir araya gelmesi, kişinin hayatında farklı etkiler yaratabilir. 12 esma tılsımları ve faydaları hakkında aşağıda bir çok bilgi bulabilirsiniz.

12 Esma Tılsımları ve Faydaları Nelerdir ?

12 esma, İslam dininde Allah’ın sıfatlarını ifade eden ve zikredildiğinde manevi faydaları olan 12 isimden oluşur. Bu esmaların zikri, manevi ve psikolojik açıdan birçok fayda sağlayabilir. 12 esma Tılsımları ve faydaları şunlardır:

 1. “Allah” isminin zikri, kişinin kalbini ve zihnini Allah’a yönelterek huzur ve sükunet verir.
 2. “Er-Rahman” isminin zikri, kişinin Allah’ın merhamet ve şefkatini hissetmesine yardımcı olur.
 3. “Er-Rahim” isminin zikri, kişinin Allah’ın sonsuz merhametiyle bağlantı kurmasına ve Allah’ın sevgisini hissetmesine yardımcı olur.
 4. “El-Melik” isminin zikri, kişinin Allah’ın kudreti ve gücü karşısında alçakgönüllü olmasına yardımcı olur.
 5. “El-Kuddus” isminin zikri, kişinin kalbini Allah’ın temizliği ve kutsallığına yönelterek kişiyi kötü düşüncelerden arındırır.
 6. “Es-Selam” isminin zikri, kişinin huzur, mutluluk ve güvenlik hissini arttırır.
 7. “El-Mu’min” isminin zikri, kişinin Allah’ın güvenlik ve koruması altında olduğunu hissetmesine yardımcı olur.
 8. “El-Muhaymin” isminin zikri, kişinin Allah’ın her şeyi koruyup gözettiğini ve insanların doğru yolu bulmalarına yardımcı olduğunu anlamasına yardımcı olur.
 9. “El-Aziz” isminin zikri, kişinin Allah’ın gücünü ve otoritesini anlamasına yardımcı olur.
 10. “El-Cabbar” isminin zikri, kişinin zayıflığı ve acziyeti karşısında Allah’ın gücünü anlamasına yardımcı olur.
 11. “El-Vasi” isminin zikri, kişinin Allah’ın sonsuz kudreti ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını anlamasına yardımcı olur.
 12. “El-Mecid” isminin zikri, kişinin Allah’ın yüceliğini ve şanını hatırlamasına yardımcı olur.

Bu esmaların zikri, kişinin manevi hayatını güçlendirir ve Allah’a daha yakın hissetmesine yardımcı olur. Ayrıca, bu esmaların farklı durumlar için belirli uygulamaları vardır ve bu uygulamalar da manevi faydalar sağlayabilir.

12 Esma Hangisidir?

12 Esma Tılsımı şu İlahi isimlerden oluşur:

 1. Allah
 2. Rahman
 3. Rahim
 4. Kebir
 5. Kuddüs
 6. Vedud
 7. El-Muhyi
 8. El-Müheymin
 9. El Aziz
 10. El-Cami
 11. El Vasi
 12. El Mecid

Bu tılsım, birçok kişi tarafından koruma, şifa, bereket ve başarı gibi amaçlar için kullanılır. Ancak, İslam dini uyarınca, tılsımların kullanımı konusunda dikkatli olunması ve yalnızca Allah’ın izniyle ve gücüyle etki gösterebileceği kabul edilir.

1- Allah

12 Esma Tılsımı’nın birinci İlahi ismi “Allah”dır. “Allah”, İslam dinindeki tek Tanrı’nın ismidir ve İslam’ın en önemli inancıdır. İslam dininde Allah, merhametli, bağışlayıcı, güçlü ve sonsuz bir varlık olarak tasvir edilir. “Allah” kelimesi, Arapça’da “ilah” kelimesinin birleşmesiyle oluşmuştur ve “ilah” kelimesi tanrı anlamına gelir.

“Allah” kelimesi, Müslümanların günlük hayatında sık sık kullanılır ve dua ederken, Kur’an okurken ve diğer dini ritüellerde kullanılır. İslam dininde, “Allah” ismi herhangi bir tılsımın parçası olabilir ve bu ismin kullanımı, birçok Müslüman için derin bir manevi anlama sahiptir. 12 Esma Tılsımı’nın ilk İlahi ismi olan “Allah”, diğer 11 İlahi isimle bir araya gelerek farklı etkiler yaratabilir ve tılsımın amaçlarına göre kullanılır.

2- Rahman

12 Esma Tılsımı’nın ikinci İlahi ismi “Rahman”dır. “Rahman” kelimesi, İslam dinindeki Allah’ın isimlerinden biridir ve “çok merhametli” veya “her şeye merhamet eden” anlamlarına gelir. Rahman ismi, Kur’an-ı Kerim’de de sık sık kullanılır.

İslam inancına göre, Rahman ismi, Allah’ın her şeye merhamet ettiğini ve tüm varlıkları koruduğunu ifade eder. Rahman isminin kullanımı, İslam dininde sık sık yapılan dualarda ve zikirlerde yaygın olarak kullanılır. Rahman isminin zikri, Müslümanlar arasında bir manevi uygulama olarak benimsenmiştir ve bu uygulamanın insanların kalplerinde huzur ve sükunet sağladığına inanılır.

12 Esma Tılsımı’nın ikinci İlahi ismi olan “Rahman”, diğer 11 İlahi isimle bir araya gelerek farklı etkiler yaratabilir ve tılsımın amaçlarına göre kullanılır.

3- Rahim

12 Esma Tılsımı’nın üçüncü İlahi ismi “Rahim”dır. “Rahim” kelimesi, İslam dinindeki Allah’ın isimlerinden biridir ve “çok merhametli” veya “merhametli olan” anlamlarına gelir. “Rahim” kelimesi, Kur’an-ı Kerim’de de sık sık kullanılır.

İslam inancına göre, Rahim ismi, Allah’ın merhametli ve bağışlayıcı olduğunu ifade eder. Allah, her zaman insanlara yardım eder ve onların dualarını kabul eder. Rahim isminin zikri, İslam dininde sık sık yapılan dualarda ve zikirlerde yaygın olarak kullanılır.

12 Esma Tılsımı’nın üçüncü İlahi ismi olan “Rahim”, diğer 11 İlahi isimle bir araya gelerek farklı etkiler yaratabilir ve tılsımın amaçlarına göre kullanılır. “Rahim” kelimesi, insanlar arasındaki ilişkilerde de önemli bir yere sahiptir ve İslam dininde akrabalık bağlarının önemi vurgulanır.

4-Kebir

12 Esma Tılsımı’nın dördüncü İlahi ismi “Malik”dır. “Malik” kelimesi, İslam dinindeki Allah’ın isimlerinden biridir ve “egemen” veya “sahip” anlamlarına gelir. Malik ismi, Kur’an-ı Kerim’de de sık sık kullanılır.

İslam inancına göre, Malik ismi, Allah’ın her şeye sahip olduğunu ve her şeyin kontrolünde olduğunu ifade eder. Allah, her zaman her şeyin üzerinde egemenliğini korur ve her şeyi kontrol eder. Malik isminin zikri, İslam dininde sık sık yapılan dualarda ve zikirlerde yaygın olarak kullanılır.

12 Esma Tılsımı’nın dördüncü İlahi ismi olan “Malik”, diğer 11 İlahi isimle bir araya gelerek farklı etkiler yaratabilir ve tılsımın amaçlarına göre kullanılır. “Malik” kelimesi, insanların sahip oldukları şeyleri koruma ve kontrol etme güçlerini ifade etmek için kullanılabilir.

5-Kuddüs

12 Esma Tılsımı’nın beşinci İlahi ismi “Kuddüs”dür. “Kuddüs” kelimesi, İslam dinindeki Allah’ın isimlerinden biridir ve “mutlak mükemmellik sahibi” veya “her türlü noksanlıktan uzak olan” anlamlarına gelir. Kuddüs ismi, Kur’an-ı Kerim’de de sık sık kullanılır.

İslam inancına göre, Kuddüs ismi, Allah’ın her türlü noksanlıktan, kusurdan ve eksiklikten uzak olduğunu ifade eder. Allah, mutlak mükemmelliğin sahibidir ve hiçbir şey ona benzemez veya onunla kıyaslanamaz. Bu isim aynı zamanda, temizliğin, kutsallığın ve mükemmelliğin sembolü olarak da kullanılır.

Kuddüs ismi, 12 Esma Tılsımı’nın diğer İlahi isimleri ile birleştirilerek farklı etkiler yaratabilir ve tılsımın amaçlarına göre kullanılır. Örneğin, “Ya Kuddüs, Ya Mümin, Ya Müheymin” gibi bir kombinasyon kullanılarak kişinin korunması veya “Ya Kuddüs, Ya Kafi, Ya Vedud” gibi bir kombinasyon kullanılarak kişinin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanabilir.

6-Vedud

12 Esma Tılsımı’nın altıncı İlahi ismi “Vedud”dur. “Vedud” kelimesi, İslam dinindeki Allah’ın isimlerinden biridir ve “sevgi dolu”, “sevgiye muhtaç olmayan”, “kendisine sevgiyle yönelenleri seven” anlamlarına gelir. Vedud ismi, Kur’an-ı Kerim’de de sık sık kullanılır.

İslam inancına göre, Vedud ismi, Allah’ın sevginin kaynağı olduğunu ifade eder. Allah, kullarına sonsuz bir sevgi ve merhametle yaklaşır ve onları her zaman korur ve destekler. Bu isim aynı zamanda, insanlar arasındaki sevgi ve saygıyı teşvik etmek için de kullanılır.

Vedud ismi, 12 Esma Tılsımı’nın diğer İlahi isimleri ile birleştirilerek farklı etkiler yaratabilir ve tılsımın amaçlarına göre kullanılır. Örneğin, “Ya Vedud, Ya Fettah, Ya Rezzak” gibi bir kombinasyon kullanılarak kişinin açılan kapılarının artırılması veya “Ya Vedud, Ya Latif, Ya Hafız” gibi bir kombinasyon kullanılarak kişinin korunması amaçlanabilir.

Ya Vedud Mucizesi Nedir?

“Ya Vedud Mucizesi” İslam inancında bir mucize olarak anlatılır. Bu mucize, Allah’ın sevgisinin gücüne dayanır ve insanların bu sevgiye ulaşmak için “Ya Vedud” ismini zikretmeleri ile gerçekleştiği söylenir.

Bir rivayete göre, Hz. Muhammed (sav) bir gün bir adamı ziyaret etti ve ona “Ya Vedud” ismini zikretmesini söyledi. Adam, bu ismi bir süre boyunca zikretmeye devam etti. Zamanla, Allah’ın sevgisini kazandı ve hayatı olumlu yönde değişti. Adamın yaşadığı bu değişim, “Ya Vedud Mucizesi” olarak adlandırılır.

İslam inancına göre, “Ya Vedud Mucizesi” gerçekleşmesi için, kişinin kalbi Allah’ın sevgisiyle dolu olmalıdır. Kişi, “Ya Vedud” ismini zikretmekle birlikte, Allah’a karşı samimi bir bağlılık, saygı ve sevgi hissetmelidir. Bu sayede, Allah’ın sevgisini kazanabilir ve hayatında olumlu değişiklikler yaşayabilir.

Ancak, İslam dinine göre, mucizeler sadece Allah’ın iradesiyle gerçekleşir ve bir kişinin Allah’ın sevgisini kazanması için “Ya Vedud” ismini zikretmesi yeterli olmayabilir. İslam dininde, sevgi, Allah’a itaat ve ibadetle kazanılır ve insanlar, Allah’ın emirlerine uyarak ona yaklaşabilirler.

Özetle, “Ya Vedud Mucizesi” İslam inancında Allah’ın sevgisi ve insanın kalbi arasındaki bağın gücüne dayanan bir mucizedir. Ancak, bu mucizenin gerçekleşmesi tamamen Allah’ın iradesine bağlıdır ve kişinin Allah’a yaklaşması için çaba sarf etmesi gereklidir.

7-El-Muhyi

12 Emanın 7. si “El-Muhyi” ismidir. “El-Muhyi” Arapça kökenli bir kelime olup, “Hayat veren”, “Canlandıran”, “Dirilten” anlamlarına gelir.

İslam inancına göre, “El-Muhyi” ismi Allah’ın sıfatlarından biridir ve Allah’ın hayat verici gücünü ifade eder. Allah’ın bu sıfatı, var olan her şeyi yaratan, canlıları hayata döndüren ve onlara hayat veren bir güce sahip olduğunu gösterir.

Ayrıca, “El-Muhyi” ismi İslam inancında ölümden sonraki hayatın varlığını da vurgular. İnanışa göre, Allah hayat verici gücüyle, insanları öldükten sonra yeniden diriltebilir ve onlara yeniden hayat verebilir.

Bu nedenle, İslam inancında “El-Muhyi” ismini zikretmek, Allah’ın hayat verici gücünü hatırlamak ve insanlara verdiği hayatı takdir etmek için önemlidir. Ayrıca, bu isim Allah’a yakınlaşmak ve ona karşı şükran duygularını ifade etmek için de kullanılabilir.

8-El-Müheymin

12 esmanın 8. si “El-Müheymin” ismidir. “El-Müheymin” Arapça kökenli bir kelime olup, “gözetleyen”, “koruyan”, “kollayan” anlamlarına gelir.

İslam inancına göre, “El-Müheymin” ismi Allah’ın sıfatlarından biridir ve Allah’ın koruyucu, gözetleyici, kollayıcı gücünü ifade eder. Bu sıfatıyla Allah, insanların ve varlıkların güvenliğini sağlar ve korur. Ayrıca, “El-Müheymin” ismi, Allah’ın adaleti ve gücüne de işaret eder.

İslam inancına göre, Allah her şeyi gören ve her şeyi bilen bir varlıktır. “El-Müheymin” ismiyle, Allah’ın bu gözetleyici, koruyucu gücü vurgulanarak, insanların hayatındaki her türlü tehlikeyi önlemesi beklenir. Bu nedenle, “El-Müheymin” ismini zikretmek, Allah’a güvenmek ve onun koruyucu gücüne sığınmak anlamına gelir.

Ayrıca, “El-Müheymin” ismi, insanların kendilerini korumaları ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için de bir çağrıdır. İslam inancına göre, bu isim, her türlü kötülükten koruyan bir etkiye sahiptir ve kişinin kalbini ve zihnini aydınlatır.

9-El-Aziz

12 esmanın 9. su “El-Aziz” ismidir. “El-Aziz” Arapça kökenli bir kelime olup, “güçlü”, “yüce”, “egemen” anlamlarına gelir.

İslam inancına göre, “El-Aziz” ismi Allah’ın sıfatlarından biridir ve Allah’ın güçlü, yüce ve egemenliğini ifade eder. Bu sıfatıyla Allah, tüm varlıkları yaratan ve yöneten bir varlık olarak görülür.

Ayrıca, “El-Aziz” ismi, insanlara güç ve kudret verir. İslam inancına göre, bu ismi sık sık zikretmek, kişinin içindeki gücü ortaya çıkarmasına ve engelleri aşmasına yardımcı olur. Ayrıca, “El-Aziz” ismi, kişinin saygınlığını, onurunu ve özgüvenini artırır.

Bu nedenle, “El-Aziz” ismi İslam inancında oldukça önemlidir ve insanların hayatındaki her türlü zorlukla başa çıkmaları için bir yardımcıdır.

10-El-Cami

12 esmanın 10. su “El-Cami” ismidir. “El-Cami” Arapça kökenli bir kelime olup, “birleştiren”, “toplayan”, “cami” anlamlarına gelir.

İslam inancına göre, “El-Cami” ismi Allah’ın sıfatlarından biridir ve Allah’ın her şeyi birleştiren ve toplayan gücünü ifade eder. Bu sıfatıyla Allah, tüm varlıkları bir araya getiren bir varlık olarak görülür.

Ayrıca, “El-Cami” ismi, insanların bir araya gelmesi için bir çağrıdır. İslam inancına göre, bu ismi sık sık zikretmek, kişilerin birbirlerine yakınlaşmasına, birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda, “El-Cami” ismi, Allah’ın kullarını bağışlaması ve affetmesi için de bir çağrıdır.

Bu nedenle, “El-Cami” ismi İslam inancında önemli bir yere sahiptir ve insanların birbirleriyle barış içinde yaşamalarına, dayanışma göstermelerine ve bir arada olmalarına yardımcı olur.

11-El-Vasi

12 esmanın 11. si “El-Vasi” ismidir. “El-Vasi” Arapça kökenli bir kelimedir. Anlamı ise “geniş, genişleten, kapsayan” dır.

İslam inancına göre, “El-Vasi” ismi Allah’ın sıfatlarından biridir ve Allah’ın sonsuz kudretiyle her şeyi kuşatan, her şeyi genişleten ve kapsayan gücünü ifade eder. Bu sıfatıyla Allah, varlıkları ve hayatı genişleten bir varlık olarak görülür.

12- El-Mecid

12 esmanın 12. si “El-Mecid” ismidir. “El-Mecid” Arapça kökenli bir kelime olup, “şanlı”, “yüce”, “övülen” anlamlarına gelir.

İslam inancına göre, “El-Mecid” ismi Allah’ın sıfatlarından biridir ve Allah’ın sonsuz şanı, yüceliği ve övülmüşlüğünü ifade eder. Bu sıfatıyla Allah, tüm varlıkların üzerinde yücelik ve şan sahibi bir varlık olarak görülür.

Ayrıca, “El-Mecid” ismi insanların Allah’a hamd etmeleri ve O’nu övmeleri için bir çağrıdır. İslam inancına göre, bu ismi sık sık zikretmek, insanların Allah’ın yüceliği ve şanı karşısında büyüklüğünü fark etmelerine, O’na minnettarlık duymalarına ve şükretmelerine yardımcı olur.

12 Esma Nasıl Uygulanır

12 esma, İslam inancında önemli bir yere sahiptir ve çeşitli uygulama alanları bulunmaktadır. 12 esma tılsımları ve faydaları için uygulamalar şunlardır:

 1. Zikir: 12 esma, zikir yaparken kullanılabilir. Bu, Allah’ın isimlerinin tekrarlanmasıyla yapılan bir ibadettir. Her bir esma, zikir yaparken tekrarlanabilir.
 2. Dua: 12 esma, dua etmek için kullanılabilir. Her bir esmanın farklı bir konuda özellikleri olduğu için, uygun olan esma seçilerek dua edilebilir.
 3. İyileştirme: Bazı müslümanlar, 12 esmayı kullanarak hastalıkları tedavi etmeye çalışırlar. Bu, esmaların ilgili konulardaki özellikleri nedeniyle yapılmaktadır.
 4. Meditasyon: Bazı müslümanlar, 12 esmayı meditasyon yaparken kullanırlar. Bu, isimlerin tekrarlanmasıyla zihnin sakinleştirilmesi ve odaklanılması amaçlanmaktadır.
 5. Korunma: Bazı müslümanlar, 12 esmayı kullanarak kendilerini ve sevdiklerini kötü enerjilerden ve şeytanın kötü etkilerinden korumaya çalışırlar.
 6. İşaretler: Bazı müslümanlar, 12 esmayı kullanarak, hayatlarında yol gösterici işaretler ararlar. Bu, esmaların içerdikleri özelliklerin doğru anlaşılması ve yorumlanmasıyla gerçekleştirilir.

Bu uygulamalar,12 esmayı farklı şekillerde kullanarak Allah’a yakınlaşmalarına yardımcı olabilir. Ancak, bu uygulamaların doğru bir şekilde yapılması ve esmaların anlamlarının doğru anlaşılması önemlidir.

ESMAÜ’L-HÜSNA İsimleri ve Anlamları

Allah’ın 99 ismi, İslam dininde önemli bir yere sahip olan ve Kuran’da geçen 99 isimden oluşan bir liste olarak bilinir. Bu isimler “Esma-ül Hüsna” olarak adlandırılır ve her biri farklı bir anlama sahiptir. Bazıları şöyledir:

 • 1- Allah (C.C.): “Eşi benzeri olmayan.”
 • 2- Er-Rahmân: “Dünyadaki herkese merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.”
 • 3- Er-Rahîm: “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.”
 • 4- El-Melik: “Mülkün, dünyanın sahibi”
 • 5- El-Kuddûs: “Noksanlıktan uzak.”
 • 6- Es-Selâm: “Tehlikelerden selamete çıkaran.”
 • 7- El-Mü’min: “Güven veren, koruyan.”
 • 8- El-Müheymin: “Her şeyi görüp gözeten.”
 • 9- El-Azîz: “İzzet sahibi”
 • 10- El-Cebbâr: “Azamet ve kudret sahibi.”
 • 11- El-Mütekebbir: “Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.”
 • 12- El-Hâlık: “Yaratan.”
 • 13- El-Bâri: “Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.”
 • 14- El-Musavvir: ”Şekil veren.”
 • 15- El-Gaffâr: “Günahları örten ve çok mağfiret eden.”
 • 16- El-Kahhâr: “Her şeye galip ve hakim olan.”
 • 17- El-Vehhâb: “Çok fazla ihsan eden.”
 • 18- Er-Rezzâk: “Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.”
 • 19- El-Fettâh: “Darlıktan kurtaran. “
 • 20- El-Alîm: “Gizli açık, her şeyi bilen.”
 • 21- El-Kâbıd: “Dilediğine darlık veren”
 • 22- El-Bâsıt: “Dilediğine bolluk veren”
 • 23- El-Hâfıd: “Dereceleri alçaltan”
 • 24- Er-Râfi: “Şeref verip yükselten.”
 • 25- El-Mu’ız: “Dilediğini aziz eden”
 • 26- El-Müzil: “Dilediğini zillete düşüren.”
 • 27- Es-Semi: “Her şeyi en iyi işiten.”
 • 28- El-Basîr: “Her şeyi en iyi gören.”
 • 29- El-Hakem: “Mutlak hakim”
 • 30- El-Adl: “Mutlak adil”
 • 31- El-Latîf: “Lütuf ve ihsan sahibi olan.”
 • 32- El-Habîr: “Olmuş olacak her şeyden haberdar.”
 • 33- El-Halîm: “Acele etmeyen”
 • 34- El-Azîm: “Pek yüce.”
 • 35- El-Gafûr: “Affı bol.”
 • 36- Eş-Şekûr: “Az amele, çok sevap veren.”
 • 37- El-Aliyy: “Yüceler yücesi”
 • 38- El-Kebîr: “Büyüklükte benzeri yok,”
 • 39- El-Hafîz: “Her şeyi koruyucu olan.”
 • 40- El-Mukît: “Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.”
 • 41- El-Hasîb: “Kulların hesabını en iyi gören.”
 • 42- El-Celîl: “Celal ve azamet sahibi.”
 • 43- El-Kerîm: “Çok ikram eden.”
 • 44- Er-Rakîb: “Kontrolü altında tutan.”
 • 45- El-Mucîb: “Duaları, istekleri kabul eden”
 • 46- El-Vâsi: “Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'”
 • 47- El-Hakîm: “Her işi hikmetli”
 • 48- El-Vedûd: “Kullarını en fazla seven”
 • 49- El-Mecîd: “Her türlü övgüye layık bulunan.”
 • 50- El-Bâis: “Ölüleri dirilten.”
 • 51- Eş-Şehîd: “Her zaman her yerde hazır.”
 • 52- El-Hakk: “Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.”
 • 53- El-Vekîl: “Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.”
 • 54- El-Kaviyy: “Kudreti en üstün”
 • 55- El-Metîn: “Kuvvet ve kudret kaynağı”
 • 56- El-Veliyy: “İnananların dostu, onları sevip yardım eden.”
 • 57- El-Hamîd: “Her türlü hamd ve senaya layık”
 • 58- El-Muhsî: “Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.”
 • 59- El-Mübdi: “Maddesiz”
 • 60- El-Muîd: ”Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.”
 • 61- El-Muhyî: “İhya eden”
 • 62- El-Mümît: “Her canlıya ölümü tattıran.”
 • 63- El-Hayy: “Ezeli ve ebedi”
 • 64- El-Kayyûm: ‘Varlıkları diri tutan”
 • 65- El-Vâcid: “Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.”
 • 66- El-Macîd: “Kadri ve şanı büyük”
 • 67- El-Vâhid: “Tek olan.”
 • 68- Es-Samed: “Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan.”
 • 69- El-Kâdir: “Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.”
 • 70- El-Muktedir: “Dilediği gibi tasarruf eden”
 • 71- El-Mukaddim: “Dilediğini, öne alan, yükselten.”
 • 72- El-Muahhir: “Dilediğini sona alan”
 • 73- El-Evvel: “Ezeli olan.”
 • 74- El-Âhir: “Ebedi olan”
 • 75- El-Zâhir: “Varlığı açık “
 • 76- El-Bâtın: “Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. “
 • 77- El-Vâlî: “Kainatı idare eden.”
 • 78- El-Müteâlî: “Son derece yüce olan.”
 • 79- El-Berr: “İyilik ve ihsanı bol”
 • 80- Et-Tevvâb: “Günahları bağışlayan.”
 • 81- El-Müntekim: “Zalimlerin cezasını veren”
 • 82- El-Afüvv: “Affı çok olan”
 • 83- Er-Raûf: “Çok merhametli.”
 • 84- Mâlik-ül Mülk: “Mülkün, her varlığın sahibi.”
 • 85- Zül-Celâli vel ikrâm: “Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.”
 • 86- El-Muksit: “Her işi birbirine uygun yapan.”
 • 87- El-Câmi: “Mahşerde bir araya toplayan.”
 • 88- El-Ganiyy: “Her türlü zenginlik sahibi”
 • 89- El-Mugnî: “Zengin eden.”
 • 90- El-Mâni: “Engelleyen.”
 • 91- Ed-Dârr: “Elem ve zarar verici şeyleri yaratan”
 • 92- En-Nâfi: “Fayda veren şeyleri yaratan.”
 • 93- En-Nûr: “Alemleri nurlandıran”
 • 94- El-Hâdî: “Hidayet veren.”
 • 95- El-Bedî: “Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi.”
 • 96- El-Bâkî: ”Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.”
 • 97- El-Vâris: “Her şeyin asıl sahibi olan.”
 • 98- Er-Reşîd: “Doğru yolu gösteren. “
 • 99- Es-Sabûr: “Ceza vermede acele etmeyen.”

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir