Masiva

Ahir Zaman Nedir ? Ahir Zaman Ne Zaman ?

İnsanlık tarihi boyunca varoluşunun sırlarını anlamaya çalışan insanlar, çeşitli inanç ve kültürlerde “Ahir Zaman” veya “Son Zamanlar” gibi kavramlarla karşılaşmışlardır. Ahir Zaman, genellikle dinî inanç sistemlerinin bir parçası olarak ele alınır ve insanlığın tarihsel yolculuğunun sonunun veya büyük bir dönüşümün habercisi olarak görülür. Bu kavram, İslam, Hristiyanlık, Yahudilik ve diğer pek çok dinde yer bulurken, modern dünyada da farklı yorumları ve anlamlarıyla tartışılmaktadır.

Bu makalede Ahir zaman nedir, ahir zaman ne zaman, peygamberimizin ahir zaman hadisleri nelerdir,ahir zaman hastalığı nedir gibi önemli konuları açıklayacağız.

Ahir Zaman Nedir?

Ahir Zaman inancı, genellikle insanlık tarihindeki son dönemi ve bu dönemde meydana geleceği düşünülen olayları içerir.

İslam inancına göre “Ahir Zaman” veya “Kıyamet Günü”, dünyanın ve insanlığın varoluşunun sonunu ve Allah’ın yargısının gerçekleştiği dönemi ifade eder. İslam peygamberi Hz. Muhammed’in hadislerinde ve Kuran’da Ahir Zaman ile ilgili işaretler, olaylar ve detaylar yer almaktadır.

Ahir Zaman Ne Zaman ?

İslam’a göre Ahir Zaman’da meydana geleceği düşünülen bazı önemli olaylar ve işaretler şunlardır:

 1. Kötülüklerin Artışı: Ahir Zaman’da toplumsal düzenin bozulması, ahlaki değerlerin zayıflaması ve insanların kötülüklere eğiliminin artması beklenir.
 2. Yalan Peygamberler ve Sapkın Hareketler: Ahir Zaman’da yalan peygamberlerin ortaya çıkacağı ve sapkın hareketlerin artacağı öngörülür.
 3. Yeryüzünde Belirli Olaylar: Kuran’da Ahir Zaman’da yaşanacağı düşünülen depremler, doğal felaketler, savaşlar ve toplumsal çalkantılar gibi olaylar hakkında işaretler bulunur.
 4. Dajjal (Deccal): Ahir Zaman’ın önemli figürlerinden biri olan Dajjal, sahte bir peygamber olarak kabul edilir ve insanları aldatmaya çalışan bir karakter olarak tasvir edilir.
 5. Hz. İsa’nın Dönüşü: İslam’a göre Hz. İsa, Ahir Zaman’da yeniden dünyaya dönecek ve adil bir düzen kuracaktır.
 6. Mahşer Günü ve Kıyamet: Ahir Zaman’ın sonunda Mahşer Günü gelecek ve tüm insanlar dirilip hesap vermek üzere Allah’ın huzuruna çıkacaklardır. Kıyamet ve hesaplaşma bu dönemde gerçekleşecektir.

Ahir Zaman inancı, İslam’ın temel öğretilerinden biri olarak kabul edilir ve Müslümanlar için dikkat çekici bir konudur. Bu inanç, Müslümanları daha iyi bir hayat tarzı benimsemeye, ahlaki değerleri korumaya ve Allah’a yönelik ibadetlerini yerine getirmeye teşvik eder. Ahir Zaman inancı, bir sonun başlangıcı olarak görülürken, aynı zamanda adil bir düzenin kurulması ve herkesin Allah’ın huzurunda hesap vermesi gereken bir dönemi simgeler.

Peygamberimizin Ahir Zaman Hadisleri Nelerdir?

İslam peygamberi Hz. Muhammed’in Ahir Zaman ile ilgili birçok hadisi bulunmaktadır. Bu hadisler, Ahir Zaman’ın işaretleri, olayları ve detayları hakkında bilgi vermektedir. İşte Hz. Muhammed’in bazı hadis örnekleri:

Deccal (Dajjal): Ahir Zaman’ın önemli figürlerinden biri olan Deccal ile ilgili peygamberimizin hadisleri oldukça detaylıdır. Deccal’in çıkışı, nerede görüneceği ve insanları nasıl aldatmaya çalışacağı gibi konular bu hadislerde yer alır.

 • “Deccal gelmeden önce yeryüzüne suyu az, bitki örtüsü az, fitne çoğalır.”
 • “Deccal’i öldüren kimse cennete girer.”
 • “Deccal sağ gözü kör, sol gözü sağır ve alnında ‘kâfir’ yazılıdır.”

Hz. İsa’nın Dönüşü: Ahir Zaman’ın önemli olaylarından biri olarak kabul edilen Hz. İsa’nın dönüşüne dair hadislerde, Hz. İsa’nın hangi şekilde ve nerede döneceği hakkında bilgiler bulunur.

 • “Ben öldükten sonra aranızda Hz. İsa gelecektir. O, hükümeti adilce yönetecek ve hırsızlık yapmayacaktır.”
 • “Hz. İsa, beyaz bir minbere otururken görünecektir.”

Yeryüzünde Belirli Olaylar: Hz. Muhammed, Ahir Zaman’da meydana geleceği düşünülen doğal felaketler, savaşlar, hastalıklar ve toplumsal çalkantılar gibi olaylar hakkında işaretler vermiştir.

 • “Ahir Zaman yaklaştıkça insanlar arasında zaman hızlanır, yıllar aylara, aylar haftalara, haftalar günlere, günler saatlere dönüşür.”
 • “Ahir Zaman’da sık sık depremler olur.”
 • “Ahir Zaman’da insanların arasında anlaşmazlıklar ve çatışmalar artar.”

Ahir Zamanın Toplumsal Durumu: Peygamberimiz, Ahir Zaman’da toplumsal düzenin bozulacağı, ahlaki değerlerin zayıflayacağı ve kötülüklerin artacağı konusunda hadislerde bilgi vermiştir.

 • “Kıyamet yaklaştıkça insanların malı artar, fakat imanı azalır.”
 • “Ahir Zaman’da insanlar namazı terk eder, ahlaki değerler zayıflar.”
 • “Ahir Zaman’da insanlar kötülükleri normal görür, iyilikleri tuhaf bulur.”

Kıyamet ve Mahşer Günü: Hz. Muhammed, Kıyamet’in nasıl gerçekleşeceği ve Mahşer Günü’nün nasıl işleyeceği hakkında detaylar içeren hadisler anlatmıştır.

 • “Kıyametin kopması için bazı büyük işaretler vardır: Güneşin batıdan doğması, Deccal’in çıkışı ve Hz. İsa’nın dönüşü.”
 • “Mahşer Günü herkes çıplak ve ayaklarında ne olduğu belli olmadan toprağa basar.”

İslam’ın Yayılması: Peygamberimiz, Ahir Zaman’da İslam’ın yayılacağını ve insanların İslam’a yöneleceğini belirten hadislerde bulunmuştur.

 • “İslam her yeri kaplayıncaya kadar insanlar sürekli olarak bu dine gireceklerdir.”
 • “Ahir Zaman’da İslam’ın bayrağı yükselir ve insanlar b

Bu örnekler, Peygamber Efendimizin Ahir Zaman ile ilgili sözlerinden sadece birkaçını temsil etmektedir. İslam dünyasında bu hadisler, Müslümanların inançları ve hayatları üzerinde derin etkiler bırakmış ve İslam’ın temel öğretilerinden biri olarak kabul edilmiştir.

Ahir Zaman Ne kadar Sürecek?

Ahir zaman kıyamet günü ile birlikte son bulacaktır. Kıyametin ne zaman kopacağı, Allah’ın ilmiyle saklıdır ve insanlar tarafından kesin olarak önceden bilinemez. Bu konu hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle anlatılmaktadır:

“Kıyametin ne zaman kopacağını sana sorarlar. De ki: ‘Onun bilgisi sadece Rabbimin nezdindedir. Onun vaktini kendisinden başka kimse açıklayamaz’ …” (el-A‘râf, 7/187);

“Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek, ancak Allah’a aittir.” (Lokmân, 31/34)

Ahir Zamanda mı Yaşamaktayız?

Hz. Peygamber’den (s.a.s.) sonra elçi gönderilmeyecektir. Bundan dolayı ona “âhir zaman peygamberi” denmiştir. Ümmetine de “âhir zaman ümmeti” denmiştir. Bu durumda âhir zamanda yaşamaktayız.

Peygamber Efendimizin Ahir Zaman ümmeti için söylediği bazı hadisler şunlardır:

 1. İslam’ın Yayılması:
  • “İslam her yeri kaplayıncaya kadar insanlar sürekli olarak bu dine gireceklerdir.”
 2. Ahlaki Zayıflık:
  • “Ahir Zaman’da insanlar namazı terk eder, ahlaki değerler zayıflar.”
  • “Ahir Zaman’da insanlar kötülükleri normal görür, iyilikleri tuhaf bulur.”
 3. İlim ve Bilgi Azalması:
  • “Ahir Zaman’da ilim azalır, cehalet artar.”
 4. Malın Artması, İmanın Azalması:
  • “Kıyamet yaklaştıkça insanların malı artar, fakat imanı azalır.”
 5. Dini Alanda Yönlendirme:
  • “Kıyamet Günü’ne kadar benim ümmetimde on iki hizip olacak, hepsi ateştedir; bunun biri hariç. İmamların yolunda olan hizip.”
 6. Sosyal Değişiklikler:
  • “Ahir Zaman’da fitneler birbirini takip eder, kalpler karışır.”
 7. Deccal ve Hz. İsa:
  • “Hz. İsa, beyaz bir minbere otururken görünecektir.”
  • “Ben öldükten sonra aranızda Hz. İsa gelecektir.”
 8. Dinî Bilgilerin Yayılması:
  • “İlim İslam’ın kaynağıdır ve ahir zamanda insanların ilmi terk edecekleri anlaşılır.”
 9. Hak ve Adaletin Sağlanması:
  • “Mahşer Günü’nde insanlar birbirlerine hakları ödenmeden cennete giremezler.”

Bu hadisler, Peygamber Efendimizin Ahir Zaman ile ilgili ümmeti için söylediği sözlerden sadece birkaçını temsil etmektedir. Ahir Zaman ile ilgili hadisler, Müslümanların inançları ve yaşamları üzerinde etkili olmuş ve İslam’ın temel öğretilerinden biri olarak kabul edilmiştir.

Ahir zaman hakkında ünlü islam düşünürleri neler demişler

Ahir Zaman konusu, İslam düşünürleri tarafından da dikkatle ele alınmış ve çeşitli yorumlar yapılmıştır. İşte bazı ünlü İslam düşünürlerinin Ahir Zaman hakkındaki görüşlerinden bazıları:

 1. İmam Rabbani (Mujaddid Alf-i Sani):
  • İmam Rabbani, Ahir Zaman’da insanların imanlarını korumaları ve dini değerlere bağlı kalmaları gerektiğini vurgulamıştır. O, insanların dünyevi arzuların cazibesine kapılmadan önce Ahir Zaman’a yönelik beklentilerini sürdürmeleri gerektiğini ifade etmiştir.
 2. Seyyid Kutub:
  • Seyyid Kutub, Ahir Zaman’ı, insanların Allah’a yaklaşma imkanlarının arttığı bir dönem olarak görmüştür. O, modernleşme ve batılılaşma gibi etkilerin Müslüman toplumları zayıflattığını ve yeniden İslam’a dönüşün Ahir Zaman’da gerçekleşeceğini öne sürmüştür.
 3. Mehmet Akif Ersoy:
  • Mehmet Akif Ersoy, Ahir Zaman’ı, insanların yozlaştığı ve dini değerleri terk ettiği bir dönem olarak nitelendirmiştir. O, bu dönemde Müslümanların kendi içlerine dönerek imanlarını güçlendirmeleri gerektiğini ifade etmiştir.
 4. Said Nursi (Bediüzzaman):
  • Said Nursi, Ahir Zaman’ın fitneler ve sıkıntılarla dolu bir dönem olduğunu belirtirken, bu dönemin aynı zamanda büyük bir imanın ve direncin sergileneceği bir fırsat olduğunu söylemiştir. Nursi, insanların doğru bilgiye ve imana dayalı eğitim almalarını vurgulamıştır.
 5. Muhammed İkbal:
  • Muhammed İkbal, Ahir Zaman’ı insanların kendi içlerine dönmeleri ve İslam’ın özüne sadık kalmaları gereken bir dönem olarak görmüştür. Ona göre, Ahir Zaman’da İslam’ın ruhu yeniden canlandırılmalı ve yeniden yüceltilmelidir.

Bu İslam düşünürleri, Ahir Zaman’ın nasıl anlaşılması gerektiği ve bu dönemin insanlar için taşıdığı anlamlar konusunda farklı görüşlere sahiptir. Her biri, Ahir Zaman’ın özellikleri ve insanların bu döneme nasıl yaklaşmaları gerektiği hakkında önemli düşünceler sunmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir