Masiva

Ali İmran Suresi 26 27 ayetleri -Faziletleri-Arapça Okunuşu

Ali İmran Suresi 26 27 ayetleri hakkında bilgi vermeden önce Ali İmran suresini anlatalım. Ali İmran Suresi, Kuran’ın üçüncü sûresidir ve 200 ayetten oluşur. Sure adını, İmran adlı bir şahsın ailesinden aldığı için “İmran Ailesi” olarak da bilinir. Surenin indiriliş zamanı hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Mekke ve Medine dönemlerinde inmiş ayetler içermektedir.

Ali İmran Suresi 26 27 ayetleri, Allah’ın rahmet ve lütfu ile evlenme ve çocuk sahibi olma konusunda insanlara yardım etmesi ve iman edenlere yardım etmesi hakkında konuşur.

  1. ayette Allah, evlenenleri ve ailelerini nimetleriyle kutsar ve insanlara, kendileri için güzel olan şeyleri seçme konusunda tavsiyelerde bulunur. Ayette şöyle denir: “De ki: ‘Ey Allah’ım! Sen, rızıklandırdıklarından rızkını bol bol verensin. Onlara senin rızıklandırdığın hayırlı şeylerden ver, onlar da senin rızıklandırdığın kötülüklerden sana sığınıp korusunlar.’ Biz böylecekleri açık seçik ayetlerle açıklarız.”
  2. ayette ise Allah, Hz. İbrahim’in duasını hatırlatır ve onun soyunu sadık kullar olarak koruyacağını bildirir. Ayette şöyle denir: “Gerçek şu ki, Allah, sadece kendisine teslim olanlara yardım eder. Allah, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dediği halde, onlar yine de bozgunculuk ediyorlar. Zulmedenlerin sonu ne kötüdür! İbrahim, doğru ve samimi biri olarak kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayan biriydi. Doğrusu o, Allah’ın dostlarındandı.”

Ali İmran 26 27 Fazileti ve Sırları

Ali İmran 26 27 fazileti hakkında bilgilere geçmeden önce ayetler hakkındaki hadislere bakalım. Ali İmran 26 27 fazileti ve sırları ile ilgili birçok hadis rivayeti bulunmaktadır. İşte bazıları:

Hz. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: ‘Kim her namazından sonra Sübhânallah (Allah’ı her türlü noksanlıklardan tenzih ederim), Elhamdülillah (hamd Allah’a mahsustur) ve Allahu Ekber (Allah en büyüktür) 33’er kez söylerse, bu toplam 99 olduğu için, yüze tamamlamak için ‘Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyun lâ yemûtü biyedihil-hayru ve hüve alâ külli şey’in kadîr’ diyebilir. Bunları söyleyen kimse, Ali İmran Suresi’nin 26 27 ayetleri üzerindeki müjdelenen mükafata nail olur.”

Hz. Enes (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: ‘Kim her gece yatsı namazından sonra yüz defa ‘Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyun lâ yemûtü biyedihil-hayru ve hüve alâ külli şey’in kadîr’ derse, Ali İmran Suresi 26 27 ayetleri üzerindeki müjdelenen mükafata nail olur.”

Hz. Ebû Derda (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: ‘Kim Sübhânallah (Allah’ı her türlü noksanlıklardan tenzih ederim), Elhamdülillah (hamd Allah’a mahsustur) ve Allahu Ekber (Allah en büyüktür) 10’ar kez söyler, sonra da ‘Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyun lâ yemûtü biyedihil-hayru ve hüve alâ külli şey’in kadîr’ derse, Ali İmran Suresi’nin 26 27 ayetleri üzerindeki müjdelenen mükafata nail olur.”

Bu hadislerde belirtildiği gibi, Ali İmran Suresi 26 27 ayetleri hakkında müjdelenen mükafatı elde etmek için bazı ibadetler yapmak önerilmektedir.


Ali İmran 26 27 fazileti ve sırları hakkında, Kur’an-ı Kerim’de pek çok fazilete sahip olarak bilgi verilir. İşte Ali İmran 26 27 fazileti ve sırları şunlardır:

  • Allah’a olan teslimiyeti ve güveni güçlendirir.
  • Rızkın artması ve bolluğunun sağlanması için okunur.
  • Evlenmek isteyenler için hayırlı bir evlilik yapmalarına yardımcı olur.
  • Çocuk sahibi olmak isteyenlere yardımcı olabilir.
  • Hastalıkların şifasına vesile olabilir.
  • Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için okunabilir.
  • Düşmanlara karşı koruyucu bir kalkan sağlayabilir.
  • İşlerin kolaylıkla halledilmesine ve başarıya ulaşmaya yardımcı olabilir.

Bu ayetlerin faziletleri konusunda rivayet edilen birçok hadis bulunmaktadır. Ancak, herhangi bir dua veya ayetin okunması sadece Allah’ın yardımını talep etmek ve güvenmek için yapılmalıdır.

Ali İmran Suresi 26 27 Ayet Arapça

Ali İmran Suresi 26 27 ayetleri

Ali İmran Suresi 26 27 Ayet Arapça Okunuşu

“Qulillahümme mâlikel-mülki tü’til-mülke men teseau ve tenziul-mülke mimmen teseau ve tuizzü men teseau ve tüzillü men teseau biyedikel hayr, inneke alâ külli şey’in kadir. Tülciyl-leyle fîn-nehari ve tülciyn-nahare fîl-leyli ve tuhricul hayye minel-meyyiti ve tülciyl-meyyite minel-hayyi ve türzuku men teşau biğayri hısab.”

Ali İmran Suresi 26 27 Ayet Türkçe Meali

“De ki: “Ey Allah’ım! Egemenlik (saltanat) Senin’dir. Sen egemenlik verirsin kime dilerken, egemenlikten alırsın kimi dilerken. Güç ise yalnızca Senin elindedir. Sen her şeye güç yetirirsin.”

“Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkartırsın, diriden ölüyü çıkartırsın. Ve dilediğine rızık verirsin, hesapsız (sınırsız) olarak.”

Ali İmran Suresi 26-27. Ayet Ne için Okunur

Ali İmran 26 27 ayet, evlenme ve aile kurma konusunda birçok önemli öğüt içermektedir. Bu ayetlerde belirtilen prensiplere göre evlenme ve aile kurma işlemleri yapılabilir. Bu sebeple, evlenme ve aile kurma konusunda sıkıntı yaşayan insanlar tarafından okunabilir. Ayrıca, aile ilişkilerini güçlendirmek, evliliği kurtarmak veya bir araya gelmek isteyen kişiler tarafından da okunabilir.

Ali İmran 26 27. mutluluğun şifresi

Ali imran 26-27. mutluluğun şifresi olarak bilinir çünkü bu ayetler, insanların dünya ve ahiret mutluluğu için gerekli olan temel prensipleri içermektedir.

Bu ayetlerde Allah, insanların dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmak için iman etmeleri, sabretmeleri, iyilik yapmaları, kötülüklerden sakınmaları ve tevbe etmeleri gerektiğini açıklamaktadır. Ayetlerde ayrıca, Allah’ın merhametinin ve lütfunun da bu prensiplere bağlı olduğu vurgulanmaktadır.

Dolayısıyla, Ali imran 26-27. mutluluğun şifresi olarak bilinen bu ayetler insanların hayatlarında mutlu olmaları için önemli bir rehber niteliğindedir ve düzenli olarak okunması, anlaşılması ve üzerinde düşünülmesi önerilir.

Ali imran süresi 26 27 iniş (Nüzul) Sebebi 

Ali imran süresi 26 27 ayetleri iniş sebebi olarak şu olay anlatılır: Hz. Meryem’in babası İmran’ın karısı gebe kalmış ve doğacak çocuğu Allah’a adamıştı. Ancak doğan çocuk bir kızdı ve İmran bu durumda üzülerek, kızını Allah yolunda hizmet etmesi için Meryem adıyla Allah’a bağışladı. Hz. Meryem, Allah’ın kendisini seçtiği özel biri olarak yetiştirildi ve ileride Hz. İsa’yı doğurdu. Bu ayetler, Hz. Meryem’in ailesinin dua ve niyazları ile Allah tarafından özel bir şekilde seçildiği, onun mucizevi bir şekilde doğacağı ve üstün bir hayat yaşayacağı konusunda bir mesaj vermektedir. Ayrıca ayetlerde, Allah’ın rahmetinin, merhametinin ve lütfunun gücü vurgulanmaktadır.

Ali İmran 26-27.Havas


Ali İmran 26-27. havas” olarak adlandırılan bir şey yoktur. Bu ayetler Kur’an-ı Kerim’de yer alan ve insanların iman, ibadet ve ahlaki yönden doğru bir yol izlemeleri konusunda önemli mesajlar içeren ayetlerdir. Ayetlerin havas olarak adlandırılan uygulamaların İslam dininde bir dayanağı yoktur. Kur’an-ı Kerim okunurken, anlaşılması, anlamlandırılması ve uygulanması önemlidir.

Ali imran 26 27.okuyanların yorumları

Ali Imran 26-27.okuyanların yorumları ve tefsirler çeşitli kaynaklarda bulunabilir. İslami kitaplar, tefsirler, internet siteleri ve sosyal medya platformları gibi kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca konu hakkında bilgi sahibi olan alimler, hocalar veya dini bilgileri paylaşan gruplarla da iletişime geçerek yorumlarını öğrenebilirsiniz. Ancak, her kaynağın doğruluğu ve güvenilirliği farklı olabilir, bu nedenle dikkatli bir şekilde seçim yapmanız ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeniz önerilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir