Masiva

Celcelutiye Duası Oku – Fazileti – Okuyanların Yorumları

Celcelutiye duası oku, İslam dininde önemli bir yere sahip olan tasavvufi bir dua olarak bilinir. Celcelutiye duası oku , Allah’ın 99 ismi olan esmaül hüsna’nın tekrarlanması ve O’na yönelik şükran ve hamd ifadeleri ile doludur. Bu dua, manevi açıdan güçlü bir bağlantı kurmak isteyenler için özellikle önemlidir. Bu makalede, Celcelutiye duasının arapça ve türkçe okunuşu, faziletleri, sırları ve yorumları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Celcelutiye duası denince il akla gelen Celcelutiye duası oku ne zaman yapılır. Genellikle özellikle Cuma günleri ve geceleri okunur. Ayrıca, Celcelutiye duası oku önemli gün ve gecelerde de yapılabilir, örneğin Regaip Kandili gibi. Bununla birlikte, dua kişinin isteği doğrultusunda herhangi bir zamanda da okunabilir.

Celcelutiye duası, Hz. Ali (r.a.)’a atfedilen bir dua olarak bilinir. İslam tarihinde, Hz. Ali’nin büyük bir savaşta düşmanlarına karşı zafer kazanmak için bu duayı okuduğu ve zafer elde ettiği rivayet edilir. Bu olay sonrasında, Celcelutiye duası İslam toplumunda önemli bir dua olarak kabul edilmiştir. Celcelutiye duası oku, Arapça bir metindir ve Allah’ın isimlerinin tekrarlanmasıyla oluşur.

Celcelutiye duası oku doğru yapıldığında manevi bir etki yaratabilen bir duadır. İşte Celcelutiye duası oku şekli:

 1. Öncelikle, temiz bir ortamda ve abdestli olarak dua edilmelidir.
 2. Başınızı kıbleye doğru çevirin ve ellerinizi açarak niyet edin.
 3. “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek dua etmeye başlayın.
 4. Celcelutiye duasını Arapça okuyabilirsiniz. Arapça bilmiyorsanız, Türkçe çevirisini okuyabilirsiniz.
 5. Duayı okurken, kelime ve cümlelerin anlamlarını da anlamaya çalışın. Böylece dua etmenin yanı sıra, manevi anlamını da kavramış olursunuz.
 6. Duayı okuduktan sonra ellerinizi tekrar açın ve Allah’a niyazda bulunun.
 7. Duanızı bitirdikten sonra selam vererek dualarınızı tamamlayın.

Celcelutiye duası oku herhangi bir özel zaman veya gün için belirtilmemiştir. Bu nedenle, istediğiniz herhangi bir zaman okuyabilirsiniz. Ancak bazı müslümanlar, Cuma günleri veya gece yarısı gibi özel zamanlarda okumanın daha etkili olduğunu düşünmektedirler.

Celcelutiye duası oku
Celcelutiye duası oku

Celcelutiye Duası Zararları

İslam alimleri, Celcelutiye duası zararları hakkında yazıların doğru olmadığını ve doğru bir şekilde okunduğunda manevi faydaları olduğunu ifade ederler. Celcelutiye duası, İslam dininde önemli bir yere sahip olan manevi bir dua olarak kabul edilir ve pek çok Müslüman tarafından okunur.

İslam alimleri, dua ederken doğru niyet etmenin önemli olduğunu vurgularlar. Yani, dua ederken kötü niyetli olmak veya başka birinin zararına niyet etmek doğru değildir. Bu nedenle, Celcelutiye duası zararları hakkında bilgilere inanmamak, Celcelutiye duası oku doğru bir şekilde yapmak ve niyet etmek önemlidir.

Celcelutiye duasının zararları hakkında iddialar genellikle hurafeler veya yanlış inançlar nedeniyle ortaya çıkar. İslam alimleri, doğru inançlar ve uygulamalar ile Celcelutiye duasının manevi faydalarının olduğunu söylerler.

İslam alimleri de Celcelutiye duasının zararları hakkında bilgiler vermemiştir. Alimler Celcelutiye duası faziletleri hakkında şu şekilde yorum yapmışlardır:

İbn Arabi: “Celcelutiye duası, Allah’ın isimlerini içeren bir eserdir ve bu nedenle manevi bir fayda sağlar. Allah’a yakınlaşmak, O’nun rızasını kazanmak ve manevi derinliğe ulaşmak için okunabilir.”

Bediüzzaman Said Nursi: “Celcelutiye duası oku, Allah’ın isimlerinin anlamını ifade eder ve insanı Allah’a yakınlaştırır. Okunduğunda manevi bir huzur ve ferahlık hissi verir.”

İmam Gazali: “Celcelutiye duası oku, Allah’ın isimlerini anlamak için okunabilecek bir eserdir. Bu dua, manevi bir fayda sağlar ve kişinin Allah’a yakınlaşmasına yardımcı olur.”

Bu gibi İslam alimleri, Celcelutiye duasının manevi faydalarını vurgulamışlardır. Bu nedenle, Celcelutiye duası zararları hakkında bilgilerin doğru olmadığı, doğru niyet ve inançlar ile okunması halinde manevi faydalar sağlayacağına inanılmaktadır.

Ayrıca, Celcelutiye Duası Zararları hakkında örnek verirsek bazı kişilerin manevi uygulamalara aşırı bağlılık göstermesi ve sadece dua okuyarak sorunlarını çözmeye çalışması olabilir. İslam dininde manevi uygulamaların önemi vurgulansa da, dua ve diğer uygulamaların yanı sıra dünya işlerini de yapmak ve sorunları çözmek için çaba göstermek gerektiği öğütlenir.

Celcelutiye Duası Arapça

Celcelutiye Duası Arapça metni, Arapça okuma ve anlama becerisi olan kişiler tarafından kolayca okunabilir. Ancak Arapça bilmeyenler için Türkçe çevirisi de mevcuttur ve bu çeviri üzerinden de okunabilir.Celcelutiye Duası Arapça okunuşu şu şekildedir: Arapça Celcelutiye Duası oku

 • Bede’tü bi bismillahi rûhî bihihtedet
 • İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet
 • Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî
 • Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet
 • İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen
 • Bi âcin mâhûcin celcelûtin celcelet
 • Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû
 • Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet
 • Ve yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen
 • Bi âcin eyûcin celcelûtin helhelet
 • Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın
 • Bi mıhrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet
 • Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin
 • Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet
 • Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî
 • Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat
 • Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî
 • Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat
 • Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin
 • Bi hıkmeti mevlânel kerîi fe entakat
 • Ehâtat biyel envâru min külli cânibin
 • Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet
 • Fe sübhânekellâhümme yâ hayra bâriin
 • Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat
 • Fe bellığnî kasdî ve külle meâribi
 • Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat
 • Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî
 • Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet
 • Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın
 • Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet
 • Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten
 • Ve küffe yedel a’dâi annî bi ğalmehet
 • Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin
 • Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet
 • Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
 • Bi kuddûsin berkûtin bihiz zulmetüncelet
 • Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî
 • Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadinkadat
 • Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen
 • Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet
 • Ve emnahnî yâ zel celâli kerâmeten
 • Bi esrâri ılmin yâ haliymü bikencelet
 • Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin
 • Eyâ câbiral kalbil kesiyri minel habet
 • Ve ahrisnî yâ zelcelâli bi kâfi kün
 • Bi nassı hakıymin kâtııs sırri esbelet
 • Ve sellim bi bahrin ve a’tınî hayra berrihâ
 • Fe ente melâzi vel kürûbi bikencelet
 • Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin
 • Fe ente racâül âlemiyne velev tağat
 • Ve asmim ve ebkim sümme a’mi adüvvena
 • Ve ahrıshüm yâ zelcelâli bi havsemet
 • Ve fi havsemin mea devsemin ve berâsemin
 • Tehassantü bil ismil azıymi minelğalet
 • Ve a’tıf kulûbel âlemiyne bi esrihâ
 • Aleyye ve elbisennî kabûlen bi şelmehet
 • Ve yessir ümûrana yâ ilâhî ve a’tınâ
 • Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhamet
 • Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ
 • Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset
 • Ve bâriklenallâhümme fi cem’ı kesbinâ
 • Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat
 • Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın
 • Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet
 • Neruddü bikel a’dâe min külli vichetin
 • Ve bil ismi termîhim minel bu’di bişşetet
 • Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men
 • İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket
 • Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî
 • Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet
 • Ve küffe cemiyâl mudırrîne keydehüm
 • Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet
 • Fe yâ hayra mes’ûlin ve ekrame men a’ta
 • Ve yâ hayra me’mûlin ilâ ümmetin halet
 • Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten
 • Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet
 • Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin
 • Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet
 • Bi ta’dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin
 • Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket
 • Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten
 • Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat
 • Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
 • Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet
 • Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen
 • Bi tamtâmin mihrâşin li nâril ıdâ semet
 • Bi hâlin ehîlin şel’ın şel’ûbin şâliın
 • Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet
 • Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet
 • Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat
 • Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba’dehâ
 • Hamârûhı yeşrûhın bi şerhın teşemmehat
 • Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba’dehâ
 • Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat
 • Bi şelmehatin akbil düâi ve kün meıy
 • Ve kün lî minel a’dâi hasbî fe kad beğat
 • Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ
 • Ve yâ aytalâ hatlür riyâhı tehalhalet
 • Bikel havlü ves savlüs şedîdü li men etâ
 • Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet
 • Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ
 • Bi tâsim mîmin lis seâdetıkbelet
 • Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ
 • Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet
 • Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ
 • Hımâyetünâ minhel cibâlü tezelzelet
 • Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba’dehâ
 • Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet
 • Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ
 • Ve fî sûretil en’âmi ven nûri nüvvirat
 • Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ
 • Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet
 • Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ
 • İlâ mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet
 • Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ
 • Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet
 • Bi amme abese ven nâziâti ve târikın
 • Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet
 • Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin
 • Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat
 • Ve bizzâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ
 • Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet
 • Ve fî süveril kur’âni hızben ve âyeten
 • Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet
 • Fe es’elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî
 • Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddalet
 • Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin
 • Asbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat
 • Bi sirri büdûhın echezetın betadin zehecin
 • Bivâhıl vehâ bil fethı ven nasri esreat
 • Bi nûri feceşin mea sazhazin yâ seyyidî
 • Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet
 • Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena
 • Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet
 • Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat
 • Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet
 • Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ
 • Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet
 • Hurûfün bi ma’nâhâ lehel fadlü şürrifet
 • Meded dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet
 • Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî
 • Tevesseltü bil âyâti cem’an bi mâ havet
 • Fe tilke hurûfün nûri fecma’ havâssahâ
 • Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimet
 • Vahdurnî avnen hadîmen müsehharan
 • Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet
 • Fe sehhır lî fîhâ hadîmen yütıy’uni
 • Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet
 • Ve es’elüke yâ mevlâye fismikellezî
 • Bihî izâ düıye cem’ul ümûri teyesserat
 • İlâhi ferham da’fi vağfirlî zelleti
 • Bi mâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet
 • Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî
 • İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet
 • Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ
 • Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat
 • Fe cüd va’fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin
 • Alâ abdikel miskîni min nazratin abet
 • Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ
 • Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet
 • Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba’de mâ
 • Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet
 • Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî
 • Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in haffet
 • Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen
 • Vahminî min harri nârin ve mâ havet
 • Ve sâmıhnî min külli zenbin ceneytühû
 • Vağfir hatıy’atiyel ızâme ve in alet
 • Fe hâzâ havâtimühünne men kad hassastühâ
 • Bi sirrin minel esrâri fil levhı ünzilet
 • Selâsü ısıyyin suffifet ba’de hâtemin
 • Alâ ra’sihâ mislüs sihâmi tekavemmet
 • Ve mîmün tamîsün ebteru sümme süllemü
 • Ve fi vasatihâ bil cerrateyni teşerbeket
 • Ve erbeatün tühkil enâmile ba’dehâ
 • Tüşîru ilel hayrâti ver rızka cümmiat
 • Ve hêün şekıykun sümme vâvün mükavvesün
 • Ke ünbûbi haccâmin mines sirri kad havet
 • Ve evâhıruhâ mislül evâili hâtemün
 • Humâsiyyü erkânin bihis sirru kad havet
 • Fe addilhü min ba’di aşrin selâseten
 • Ve lâ tekü fî ıhsâihâ mütevehhimet
 • Selâsün minet tevrâti lâ şekke erbeu
 • Ve erbeun min incîli ıysebnü meryemet
 • Ve hamsün minel kur’âni hünne temâmühâ
 • İlâ külli mahlûkın fesıyhın ve ebkemet
 • Fe hâzâ ismüllâhi celle celâlühû
 • Ve esmâühû ındel beriyyeti kad samet
 • Fe hâzâ ismüllâhi yâ kâriüntebih
 • Ve lâ tertedid teblî li rûhıke bil habet
 • Fe hâzâ ismüllâhi yâ câhilu’tekıd
 • Ve iyyâke teşkük tetlüfür rûha ve elcetet
 • Fe huz hâzihil esmâe hakkan ve ahfihâ
 • Fe fîha minel esrâri mâ lâ bihî levet
 • Bihel ahdü vel mîsâku vel va’dü vel likâ
 • Ve bil miski vel kâfûri hakkan kadıhtemet
 • Ve lâ tu’tı zel esmâi yevmen li câhilin
 • Ve lev kâne mea ünsâ le kânet bihî semet
 • Fe in kâne hâmilühâ minel havfi hâriben
 • Fe akbil ve lâ tahşel mülûke bi mâ havet
 • Fe in kâne masrûan minel cinni vâkıan
 • Fe hâmîme harfül ayni yâ sâhu kuttıat
 • Fe tersimü min fevkıl cebîni hurûfehâ
 • Fe hâ hiye ismüllâhi cemiy’an tefaddalet
 • Ve in kâne insânen yehâfü adüvvehû
 • Ve lâ tahşe min be’sil mülûki velev tağat
 • Fe in kâne hâzel ismü fî mâli tâcirin
 • Fe emvâlühû bil hayri vel cûdi kad nemet
 • Ve in künte hâmilehâ minel havfi hâriben
 • Fe akbil ve lâ tahşe fe te’men minel habet
 • Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû
 • Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet
 • Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf
 • Ve düs külle erdın bil vühûşi teammerat
 • Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ
 • Ve lâ esedün ye’ti ileyke bi hemhemet
 • Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta’ni hancerin
 • Ve lâ tahşe min rumhın ve lâ şerrin eshemet
 • Cezâ men karae hâzâ şefâatü ahmedâ
 • Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet
 • Va’lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn
 • Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat
 • Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin
 • Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat
 • Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin
 • Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet
 • Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim
 • Ke addi nebâtil erdı ver riyhı mâ serat
 • Ve salli salâten temleül erda ves semâe
 • Kevebli ğamâmin ma’ ruûdin tecelcelet
 • Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî
 • Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet
 • Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen
 • Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat
 • Ve sellim alel athâri min âli hâşimin
 • Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet
 • Verda yâ ilâhî an ebî bekrin mea umera
 • Verda alâ osmâne mea hayderis sebet
 • Kezal âlü vel ashâbü cem’an cemîuhüm
 • Meal evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet
 • Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin
 • Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat

Celcelutiye Duası Okuyanların Yorumları

Celcelutiye duası okuyanların yorumları arasında çeşitli ifadeler bulunmaktadır. Kimileri bu duanın manevi bir rahatlama sağladığını, iç huzuru artırdığını ve kişinin problemlerine çözüm bulmasına yardımcı olduğunu belirtirler. Bazıları ise bu duayı okumanın şifa verici bir etkisi olduğunu düşünürler.

Özellikle zor zamanlarda okunan Celcelutiye duasının birçok kişiye güç ve moral verdiği de ifade edilmektedir. Ayrıca, Celcelutiye duasının birçok kişiye manevi bir bağışlanma ve affedilme hissi verdiği de söylenmektedir.

Ancak, her ne kadar birçok Celcelutiye Duası faziletleri olsa da, bir dua olarak yalnızca Allah’a yöneltilmesi gerektiği ve Allah’tan başka herhangi bir varlığa veya şeye tapınmanın doğru olmadığı unutulmamalıdır.

İşte Celcelutiye duası okuyanların yorumları :

 • “Hayatımda birçok zorlukla karşılaştım ve bu duayı okumaya başladığımdan beri iç huzurum arttı. Şimdi her zaman bu duayı okuyarak kendimi rahatlatıyorum ve çözüm bulmakta daha başarılı oluyorum.”
 • “Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordum ve bu duayı okumaya başladığımdan beri iyileşmeye başladım. İnanıyorum ki, Celcelutiye duasının şifa verici bir etkisi var.”
 • “Celcelutiye duasını okuduğumda, kendimi huzurlu hissediyorum ve Allah’ın bana yakın olduğunu hissediyorum. Bu dua benim manevi bağışlanma hissimi arttırdı ve her zaman okumaya devam edeceğim.”
 • “Celcelutiye duası benim için bir güç kaynağı oldu. Okuduğumda kendimi daha güçlü ve cesaretli hissediyorum. Bu dua sayesinde hayatımın zorlu anlarında bile vazgeçmeden mücadele etmeye devam ediyorum.”
 • “Bu duayı her gece okuduğumda, Allah’ın beni koruduğunu hissediyorum. Kendimi güvende hissediyorum ve daha fazla hayırlı işler yapmak için motive oluyorum.”

Yukarıdaki Celcelutiye duası okuyanların yorumları, Celcelutiye duasının okuyanlara nasıl bir etki yaratabileceği konusunda fikir vermektedir. Ancak, herkesin deneyimleri farklı olabilir ve bu duanın etkisi kişiden kişiye değişebilir.

Celcelutiye Duası Faziletleri

Celcelutiye Duası, İslam dininde oldukça önemli bir manevi uygulamadır. Celcelutiye Duası, Allah’ın isimlerini anlatan ve manevi faydaları bulunan bir duadır. Bu dua, doğru niyet ve inançlarla okunduğunda birçok fayda sağlar. İşte Celcelutiye Duası faziletleri:

 1. Celcelutiye Duası, manevi huzur ve sükunet verir.
 2. Bu dua, Allah’a yakınlaşmak ve O’nun rızasını kazanmak için okunur.
 3. Celcelutiye duası faziletleri arasında, kişinin kalbindeki karanlık noktaları aydınlatmak ve manevi açıdan kendisini geliştirmesine yardımcı olmak vardır.
 4. Bu dua, kişinin kalbindeki kötü düşünceleri ve kötü niyetleri uzaklaştırır.
 5. Celcelutiye Duası, Allah’ın isimlerini öğrenmek ve anlamak için okunur.
 6. Bu dua, kişinin zihnindeki karışıklığı giderir ve manevi bir berraklık sağlar.
 7. Celcelutiye Duası, kişinin günahlarına kefaret olur ve günahlarını affettirmesi için Allah’a yakarır.
 8. Bu dua, kişinin imanını güçlendirir ve Allah’a olan bağlılığını artırır.
 9. Celcelutiye duası faziletleri arasında kişinin hayatına bereket ve bolluk getirmesi vardır.
 10. Bu dua, Allah’a yakınlaşmak, manevi açıdan gelişmek ve Allah’ın rızasını kazanmak için okunduğunda kişinin hayatına manevi bir derinlik katar.

Celcelutiye Duası, İslam dininde önemli bir yere sahip olan manevi uygulamalardan biridir ve bir çok Celcelutiye Duası faziletleri vardır. Doğru niyet ve inançlarla okunduğunda birçok fayda sağlar ve kişinin Allah’a yakınlaşmasına yardımcı olur. Celcelutiye Duası, Allah’ın isimlerini anlamak için okunabilir ve kişinin manevi açıdan kendisini geliştirmesine yardımcı olabilir. Celcelutiye Duası faziletleri arasında en önemli olanı, Allah’a olan bağlılığı artırır ve kişinin hayatına bereket ve bolluk getirir.

Bazı İslam alimlerinin Celcelutiye Duası faziletleri hakkındaki görüşleri ve yorumları:

 1. İmam-ı Rabbani: “Celcelutiye Duası, Allah’ın esmalarını öğrenmek ve zikretmek için güzel bir vesiledir. Bu dua, zikir ve tefekkür yoluyla Allah’a yakınlaşmamıza yardımcı olur.”
 2. Şeyh Muhammed Tahir al-Falani: “Celcelutiye Duası, manevi bir derinlik ve berraklık sağlayarak kişinin imanını güçlendirir ve Allah’a yakınlaşmasına yardımcı olur.”
 3. İbn Ataullah el-İskenderi: “Celcelutiye Duası, kişinin kalbini Allah’a açması ve manevi bir bağlılık kurmasına yardımcı olur. Bu dua, Allah’ın isimlerini öğrenmek ve anlamak için güzel bir vesiledir.”
 4. Şeyh Abdulaziz ibn Baz: “Celcelutiye Duası, manevi bir sükunet ve huzur vererek kişinin kalbini temizler ve kötü düşüncelerden uzaklaştırır. Bu dua, kişinin hayatına bereket ve bolluk getirir.”

Yukarıdaki alimlerin görüşlerine dayanarak, birçok Celcelutiye Duası faziletleri olduğu söylenebilir. Bu dua, kişinin Allah’a yakınlaşmasına, imanını güçlendirmesine, kalbindeki karanlık noktaları aydınlatmasına, kötü düşüncelerden ve niyetlerden uzaklaşmasına yardımcı olur. Ayrıca, Allah’ın isimlerini öğrenmek ve anlamak için de güzel bir vesiledir. Bunların yanı sıra, Celcelutiye Duası’nın kişinin hayatına manevi bir derinlik, sükunet, huzur, bereket ve bolluk getirdiği belirtilmektedir.

Celcelutiye Duası Fazileti Cübbeli


Cübbeli Ahmet Hoca’nın Celcelutiye Duası hakkında yaptığı birçok sohbet ve konuşma bulunmaktadır. Cübbeli Ahmet Hoca, Celcelutiye Duası’nın manevi faydaları konusunda önemli açıklamalarda bulunmuştur.

Cübbeli Ahmet Hoca, Celcelutiye Duası’nın zikir ve fikir için çok faydalı olduğunu belirtmiş ve bu duanın zikredilmesinin Allah’ın rızasını kazandırdığını söylemiştir. Ayrıca, Celcelutiye Duası’nın manevi bir derinlik, huzur ve sükunet sağladığını ve kişinin kalbini temizleyip kötü niyetlerden arındırdığını ifade etmiştir.

Cübbeli Ahmet Hoca, Celcelutiye Duası’nın tılsımlı olduğuna inanmamakla birlikte, bu duanın insanın manevi hayatına katkı sağlayan bir ibadet olduğunu ve Allah’ın isimlerini zikretmek için güzel bir vesile olduğunu söylemiştir.

Ancak, Cübbeli Ahmet Hoca Celcelutiye Duası oku konusunda uyarılarda da bulunmuştur. Cübbeli Ahmet Hoca, bu duanın özellikle uygun olmayan yerlerde, örneğin tuvalette, cinsel ilişki sırasında, sarhoşken veya başka bir ibadet yerine geçirerek okunmaması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca, Celcelutiye Duası oku yaparken içinde olması gereken samimi duygu ve niyetin de önemli olduğunu belirtmiştir.

Celcelutiye Duası Fazileti ve Sırları

Celcelutiye Duası fazileti ve sırları denince birçok bilgi vardır. İşte bazıları:

 1. İman gücünü artırma: Celcelutiye Duası’nın okunması iman gücünü artırır ve kişiyi daha da dindar hale getirir.
 2. Dileklerin kabulü: Celcelutiye Duası’nın okunması ile dileklerin kabul olması umulur.
 3. Hastalıkların şifası: Celcelutiye Duası’nın okunması hastalıkların şifası için etkilidir.
 4. Manevi güçlenme: Celcelutiye Duası’nın okunması kişinin manevi hayatını güçlendirir ve iç huzurunu sağlar.
 5. Koruyucu etki: Celcelutiye Duası’nın okunması kişiyi kötü etkilerden koruyacağına inanılır.
 6. Suçluluk duygusunu azaltma: Celcelutiye Duası’nın okunması kişinin suçluluk duygusunu azaltır ve manevi rahatlama sağlar.
 7. İşlerin kolaylaşması: Celcelutiye Duası’nın okunması işlerin kolaylaşmasına ve başarının artmasına yardımcı olur.
 8. Allah’ın isimlerinin zikri: Celcelutiye Duası’nın okunması Allah’ın isimlerinin zikredilmesine vesile olur ve kişi bu isimlerin hazzını yaşar.
 9. Dua edenlerin duasını kabul etme: Celcelutiye Duası’nın okunması ile dua edenlerin duaları kabul edilir.
 10. Ruhsal temizlik: Celcelutiye Duası’nın okunması ruhsal temizlik sağlar ve kötü düşüncelerden arındırır.

Bu Celcelutiye Duası fazileti ve sırları hakkında okuduklarınızın gerçekleşmesi için Celcelutiye Duası’nın doğru şekilde okunması ve samimi bir niyetle yapılması önemlidir. Ayrıca bu dua ile ilgili çeşitli hurafelerden kaçınılması gerektiği de unutulmamalıdır.

Celcelutiye Duası fazileti ve sırları hakkında birçok İslam alimi farklı görüşler ifade etmiştir. İşte bazı alimlerin Celcelutiye Duası fazileti ve sırları hakkındaki görüşleri:

 • İbn Arabi: İbn Arabi, Celcelutiye Duası’nın manevi anlamı üzerinde durur. Ona göre, duanın sözleri Allah’ın isimlerinin tecellisiyle oluşur ve bu isimlerin her biri, insana farklı bir lütfu ve nimeti temsil eder.
 • Şeyh Muhyiddin-i Arabi: Şeyh Muhyiddin-i Arabi, Celcelutiye Duası’nın okunmasının, insanın manevi yükselişi ve Allah’a yakınlaşması için önemli bir vesile olduğunu belirtir. Ona göre, dua okunurken niyetin doğru olması ve Allah’ın rızasını kazanmak için yapılması gereklidir.
 • Şeyh Abdülkadir Geylani: Şeyh Abdülkadir Geylani, Celcelutiye Duası’nın okunmasının kişinin manevi güçlenmesine ve şeytani etkilere karşı korunmasına yardımcı olacağını söyler. Ona göre, duanın okunmasıyla kişi, kendini kötü düşüncelerden, vesveselerden ve kötü etkilerden koruyabilir.
 • İmam-ı Rabbani: İmam-ı Rabbani, Celcelutiye Duası’nın okunmasının, kişinin kalbinin Allah’a açılmasına ve O’na yönelmesine yardımcı olduğunu söyler. Ona göre, duanın okunmasıyla kişi, Allah’ın rızasını kazanabilir ve manevi olarak yükselişe geçebilir.
 • Muhyiddin-i İbn Arabi: Muhyiddin-i İbn Arabi, Celcelutiye Duası’nın okunmasının, kişinin Allah’ın isimlerinin tecellisini hissetmesine ve Allah’a yakınlaşmasına yardımcı olduğunu belirtir. Ona göre, duanın okunmasıyla kişi, manevi olarak güçlenir ve Allah’a daha da yakınlaşır.

Bu alimlerin görüşleri, birçok Celcelutiye Duası fazileti ve sırları işaret etmektedir. Ancak her alimin farklı bir yorumu olduğu gibi, kişinin de bu duaları nasıl anladığı ve nasıl okuduğu önemlidir

Celcelutiye Duası Türkçe

Celcelutiye duası, Arapça bir dua olmakla birlikte, Celcelutiye Duası Türkçe çevirisi de bulunmaktadır. İşte Celcelutiye Duası Türkçe okunuşu: Tükçe Celcelutiye Duası oku

Bismillahir-rahmanir-rahim

 • Bütün Sırların hazinesi olan “Bismillah” ile başlarım. Ruhum içinde sırların gizlendiği hazineyi onunla keşfetti.
 • Ardından mahlûkatının en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı,Hz. Muhammed(sav)’e salâvat getiririm.
 • İlahi Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi ve Kadir isimlerini şefaatçi kılıp niyazla Senden istiyorum.
 • Kadri muazzam olan ism-i Azam’ın hürmetine Senden niyaz ediyorum Ya ilahi, işlerimi kolaylaştır
 • Ya Hayy, ya Kayyum Allah’ım, Ehad, Bedi ve Basıt isimlerini şefaatçi kılarak ve ümitle Sana yalvarıyorum.
 • Ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allah’ım Sabit, Cebbar isimlerinin hakkı, uyumaz sıfatın ve ateşleri söndüren Halim ismin hürmeti için.
 • Ey çabuk imdada koşan Rabbim Allah, Ehad, Basit isimlerin ve dualara süratle cevap veren Bedi ismin hürmetine Sana yalvarıyorum.
 • Kayyum ismin hürmetine, kalbimi bütün kirlerden temizleyerek ihya et. Ona Senin Kayyumiyet sırrın yerleşip ışık saçsın.
 • O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece kalbime ve yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın.
 • Kalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu Kerim olan Mevla’mızın hikmet incileriyle dile getirsin.
 • Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevla’mızın heybeti bizi kaplasın.
 • Sen her türlü noksandan münezzehsin, ey yaratma ve yoktan her an çoklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten ve rızıklandıran Allahım.
 • Allahım Bir araya getirilmiş bütün heca harflerinin hakkı için beni maksadıma ulaştır ve her türlü ihtiyaçlarımı gider.
 • Yüce ismi azamın ve Kuran’ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine ve ismi Azamın nuru hürmetine .
 • Nurlardan üzerime ışık saçacak bir feyiz akıt ve ism-i Hâkiminle, Nur isminle kalbimin cansızlığını giderip hayatlandır.
 • Ne olur ism-i cebbarınla bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden çektir.
 • Kadri yüce, Kadir,Selam, Aziz ve celil ism-i şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden ve kötülüklerden koru.
 • Allah’ım Celal.Celil. Rauf,Kuddüs ve Rahim iisimlerinin nuru hürmetine bu karanlıkları nurunla aydınlığa çevir.
 • Ey Rabbim İsmi Azam’ın nuru hürmetine O nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy ism-i şeriflerinle hacetimi süratle yerine getir.
 • Ma’bud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine ey Yüce Kâfi isminle benim bütün işlerimi kolaylaştır. Sen bana yetersin.
 • Ey Celal sahibi Ve ey Halim Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırrıyla bana bir ikram lütfeyle.
 • Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kuran-ı Hâkim’in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar.
 • Ey Celal sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp canlandıran Allah’ım “Kün=ol” emrinin “ Kaf” harfinin sırrı hürmetine beni koru.
 • Karanlıklar ve Tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım ve sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar.
 • Rahmet olan yağmurun sağanak hali gibi üzerime rızık yağdır. Her ne kadar günahta aşırıya gitselerde âlemlerin ümidi yalnız sensin.
 • Ey Celal sahibi’ Basir ism-i şerifin hürmetine. İhsan ettiğin sayısız nimetlere karşı nankörlük eden düşmanlarımızı sağır, dilsiz, kör eyle.
 • Âlim, Gani ve Sabur isimlerinle beraber herşeyi, kuşatan ismi Azam’ın kalesine sığınarak, her türlü yanlışlığa düşmekten korunurum.
 • Baştanbaşa bütün mahlûkatın gönüllerine ülfet ve ünsiyet bahşederek bana lütfunla çevir ve Fettah ism-i şerifinle bana makbuliyet elbisesini giydir.(üstad böyle okurmuş)- bütün âlemlerin kalplerini Risale-i Nura ısındır ve Fettah isminle ona makbuliyet ihsan eyle.
 • Ya ilahi Ali, Ala ve Selam ism-i şerifin hürmetine bize izzet ve yücelik ver. Ve işlerimizi kolaylaştır
 • Üzerimize afve mağfiret örtüsünü ger ve kalplerimize rahmetinle şifa ver. Kalpleri manevi hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız sensin.
 • Allah’ım Hu ismi şerifin hürmetine, bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve önümüzdeki bütün zorluk ve güçlükleri kaldır.
 • Ya ilahi, Ey gerçek Mabud, Ya Hu ve Ya Hayre’l-halıkîn Rızıklarımızı nihayetsiz cömertlikle bize gönderen Cevad isminle sana yalvarıyorum.
 • Her yönden gelen düşmanı senin yardımınla defederiz. Sen de ismi Azam’ınla onları uzaklaştırır ve onları darmadağın edersin.
 • Ey Celal sahibi Çöl kelerinin, yanına koşarak gelip şikayette bulunduğu Hz. Muhammed’in (asm) şanı hürmetine düşmanlarımızı rahmetinden mahrum kılarak zelil eyle.
 • Ya ilahi! Benim ümidim ve seyidim yalnız sensin. Beni tahkir etmek isteyen ordunun düzenini dağıt.
 • Kesin yeminlerin ve muhtevaları hürmetine bütün zararlıların hile ve tuzaklarını benden defet.
 • Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi.
 • Ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nur İsminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir.
 • Ey Ehad, Bedi,Aziz ve Celil olan Allah’ım Sen’in bütün güzel isimlerin sonsuz haşmet ve azametiyle sürekli parlamaktadır.
 • Evvel ve Ahir olan Allah’ım bütün mahlukatın arzu ve ihtiyaçlarına cevap veren güzel isimlerini anarak onların bereketine sığınıyorum.
 • Nurun kandili gizliden gizliye tutuşturulup yakılıyor. Kandiller kandili perde altında yanarak nur saçıyor.
 • İzzet, azamet, celal ve Kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zat-ı Rahim’in nuruyla küfrün ateşi söndürülür.
 • Ma’bud-u bilhak (el-ilah) Hu, Samed, Zu’l-Batş (düşmanlarını kıskıvrak yakalayan) Cebbar (hükmüne karşı konulmaz) ve Halim olan Zatın yardımıyla (o nur) düşmanlarının ateşini bastıracak.
 • Gerçek Ma’bud, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren, Cemil, Vedud ve Mucib olan Zatın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecektir.
 • Ey Kayyum ve Vekil olan ve bütün ayetlerinin hikmetlerini yalnız kendisi bilen Allah’ım Hannan isminin hürmetine dualarımızı kabul et.
 • Ey bütün sırlara vakıf olan Allah’ım Mübdi ve Müid isimlerinin hürmetine bize şefkat ve merhametinle muamele et.
 • Her hak sahibinin hakkını layıkıyla veren, her varlığın ihtiyacını adaletle gideren Adl. Ve haklıyı haksızdan ayıran, hüküm sahibi Hakem isimlerinin tecellisiyle dünya tahripten kurtulur ve tamir edilir.
 • Hak ism-i şerifin hürmetine duamı kabul buyur, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kâfi gel, çünkü artık onlar çok ileri gittiler.
 • Ey Rab ve Rahman olan Allah’ım Hiç şüphesiz sen Hak Ma’budsun. Ey kuvvetli mededkârım . Fitne, düşmanlık ve inkar fırtınalar peşi peşine kopmaktadır.
 • Kâfirlerden korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır.
 • Tâ Hâ, Yâ Sîn, Tâ Sîn (Neml) ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuara) sureleri hürmetine bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol.
 • Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd (Meryem süresi) ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter.
 • Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf (Şûrâ süresi) bizi koruyan sığınağımız olsun; onun karşısında dağlar bile sarsılır.
 • Kâf, Nûn ve Hâ Mîm sureleri hürmetine bu himayeyi gerçekleştir. Duhan suresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır. Bu sır hürmetine bizi muhafaza eyle.
 • Elif Lâm ile başlayan sureler, Nisa suresi, Maide suresi, En’am suresi ve nurlu kılınmış Nur suresi hürmetine…
 • Elif Lâm Râ ile başlayan (Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Hicr) sureleri sırrı ve İsm-i A’zam’ın nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim.
 • Elif Lam Mim Ra (Rad) suresiyle yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim.
 • Kuran-i Hakim’de Hâ Mim ile başlayan bütün sürelerin sırrı hürmetine, beni her türlü nurun kaynağı olan Nur isminin fazlına ve tecellisine mahzar eyle.
 • Amme, Abese, Naziat, Tarik, Ve’s-Semai Zati’l-büruc ve Zilzal sureleri hürmetine
 • Tebareke, Nun, Seele Sailün, Tehmiz (Hümeze), Ize’ş-Şemsu Kuvvirat sureleri hakkı için…
 • Zariyat, Necm ve Kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın.
 • Kuran-i Hakim’deki Hizb hizb, ayet ayet okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince Kur’an sureleri hakkı için.
 • Ey Mevla’m Kendilerine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan lütuf ve fazlını istiyorum.
 • -Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım Sen’in her şeye gücü yeten ve kudretiyle bütün varlık alemini kuşatan Kadir ve Cebbar isimlerinin üzerine kasem ve yemin ederek sana yalvarıyorum.
 • Ey Allamü’l-Ğuyub olan Allah’ım Fetih kapılarını ve gayb alemlerinin sırlarını açan Fettah isminin nuruyla ve Sen’in inayetinle fetihler nasip olur.
 • Ya Seyyid’im Varlık ve birliğini güçlü delillerle ispat eden Ayetü’l Kübra’daki hakikatlerin nuruyla beni her türlü felaket ve tehlikelerden emin kıl.
 • Ey İlah’ımız Fettah ve Rezzak isimlerinin hürmetine ve Esma-i Hüsna diye tarif edilen bütün güzel isimlerinin hakkı için beni dağınıklık ve perişaniyetten kurtar.
 • Bu harfler ‘nur harfleri’ dir. Ve Merih yıldızı gibi yüksek ve âlidir. Asa-yi Musa ismiyle Manevi karanlıklar dağılır.
 • Ya Rabbi Bu harflerin yüce manalarını şefaatçi yaparak sana niyaz ediyorum ki, bu dua ve yakarışlarım, zillet ve aczini izhar ederek hidayete erenlerin duası nevinden olsun.
 • Ey merhametli Rabbim Bunlar öyle harflerdir ki, manaları sebebiyle çağlar ve zamanlar boyu üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve faziletle yüceltilmişlerdir.
 • Ey Allah’ım Kur’an-ı Hakim’in bütün ayetlerini ve ihtiva ettiği hakikatleri vesile kılarak, Sana yalvardım.
 • İşte onlar, nur harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini (bende) topla, manalarını gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır.
 • Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla tüm gam, keder ve sıkıntım ortadan kalksın.
 • Ümmü’l-Kitap olan Fatiha suresi ve arkasından gelen sureler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kil.
 • Ey Mevla’m! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle ismi Azam’ınla Sana yalvarıyorum.
 • İlahi Peygamberlerin Sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et. Günahlarımı bağışla.
 • Ey Yaratıcım ve Seyyidim (Efendim), İhtiyacımı yerine getir. İşlerim sana havaledir.
 • Ya Rabbi Hz. Muhammed (sav)’i ve burada cemedilen güzel isimlerini şefaatçi kılarak Senden niyaz ediyorum. Yalvarıyorum.
 • Ya ilahi Günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan tevbe etmeyi şu miskin kuluna lütf eyle ve affınla muamela et.
 • Beni hayır, ihlâs ve takvaya muvaffak kil ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine sakin eyle.
 • Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda bana merhametli ol ve kabir karanlığını Üzerimden atarak beni aydınlığa çıkar.
 • Ya ilahi Ne olur, Mahşerde amel sahifemi lütfunla ak eyle, Ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi lütfunla ağır getir.
 • Beni, keskin olan sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük Cehennem ateşinden ve içindeki dehşetli azaptan koru.
 • işlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı hata ve kusurlarımı bağışla.
 • Ey kadri yüce ismi Azamı taşıyan, onun bereketiyle Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selamete erdin.
 • Savaş, korkma! Harbet, çekinme! Vahşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir.
 • Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma!
 • Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün. Ne de bir aslan gürleyerek sana gelir.
 • Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma.
 • Bunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed’in (a.s.m.) şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır.
 • Bil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah’ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.
 • Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi yap ve her türlü zulüm ve tecavüzden korunmak için O’nu (asm) vesile kıl.
 • Yâ İlâhî Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Muhammed Mustafa’ya (asm) salât eyle.
 • O seçilmiş Muhammed’e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgârın esintileri adedince salât eyle.
 • Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle!
 • Bizzat Hz. Allah’ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun (asm) şanının büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter.
 • O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.
 • Âl-i Hâşim’den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle.
 • Yâ İlâhî Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar’dan da (Allah’ın Arslanı Hz. Ali’den) razı ol.
 • Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol.
 • Bu, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali’nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir