Anne-çocukMasiva

Kolay doğum için okunacak dua

Doğum, bir anne adayının hayatının en heyecanlı ve özel anlarından biridir. Bu dönemde hem anne hem de bebeğin sağlığı ve mutluluğu için duaların önemi büyüktür. İslam inancına göre, doğum öncesinde okunacak dualar, anne adayının rahatlaması, sıkıntısız bir süreç geçirmesi ve bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için vesile olabilir. Kolay doğum için okunacak dua ve anlamlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Bir rivayete göre, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), kızı Fatma’nın doğumunun yaklaştığı bir dönemde iki sahabiyi ona yönlendirir ve yanında bulunan Ayetel Kürsi, Araf Suresi’nin 54. ayeti ve Yunus Suresi’nin 3. ayetini okumalarını tavsiye eder. Ancak diğer kaynaklarda ise Hz. Peygamber, Ayetel Kürsi’ye ek olarak Nas, Felak, İnşirah ve Meryem surelerini okumalarını da önerir. Bu sebeple, doğumu kolaylaştıran dualar olarak bilinen pek çok kaynak, özellikle Ayetel Kürsi, Nas, Felak, Meryem ve İnşirah surelerine dikkat çeker.

Kolay doğum için okunacak dua ve sureler, anne adaylarının doğum anında rahatlamasını ve kolaylıkla geçirmesini sağlamak için Peygamber Efendimiz tarafından önerilmişlerdir. Ayetel Kürsi’nin yüce anlamı, Nas ve Felak surelerinin koruyucu etkisi, İnşirah Suresi’nin hafiflik ve rahatlık getirme özelliği, Meryem Suresi’nin manevi bir destek sunması, tüm bu surelerin bir araya gelerek anne adayına güç ve huzur vermesi amaçlanır.

Doğumu kolaylaştıran dua ve sureler, sadece fiziksel rahatlık değil, aynı zamanda manevi bir huzur ve güven sağlamak amacıyla okunur. Anne adayları ve yakınları, bu duaların ve surelerin anlamını ve önemini anlayarak, bu özel anı daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmeye yönelik niyet edebilirler.

Doğuma girerken hangi dualar okunmalı? İşte kolay doğum için okunacak dua:

1. A’RAF SURESİ 54. Ayet-i Kerimesi

Kolay doğum için okunacak dua dendiğinde ilk akla gelen A’RAF suresi 54. Ayet-i Kerimesi’dir.

Fâtıma (r.a), doğum sancıları başladığında Sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), Ümmü Seleme ve Zeynep binti Cahş’a giderek, validemizin doğumunu desteklemek ve bu özel anın bereketiyle dolmasını sağlamak amacıyla onlara Ayetü’l-Kürsi’yi, A’râf sûresinin elli dördüncü ayetini ve Muavvizeteyni (Felâk-Nâs sûrelerini) okumalarını söylemiştir.”  (İbn Sünnî, s.232, No: 625)

“İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehük halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin.”

Anlamı: Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de Allah’a mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir.”

2. MERYEM SURESİ 14. Ayet-i Kerimi

Kuran’ın 14. cüzünde bulunan Meryem Suresi, Hz. Meryem’in hamilelik sürecinde Hz. İsa’yı taşırken yaşadığı sancılara vurgu yapar (Meryem Suresi, 23. ayet). Bu ayetin ardından gelen bölümde ise bu sancıların ardından gelen şifaya ve rahata dikkat çekilmiştir. Hz meryem’in doğum duası:

Veberran bivâlideyhi velem yekun cebbâran ‘asiyyâ (n)

Anlamı: Anne ve babasına içten ve iyi davranan hayırlı bir evlattı. Asla isyankâr ve zorba biri değildi.

3. YUNUS SURESİ 3. Ayet-i Kerimi

İnne rabbekumu(A)llâhu-llezi haleka – ssemâvâti vel – arda  fi sitteti eyyamin sümme- steva âlâ al’arş (i) (s) yudebbiru-l-emr(a) (s) m âmin şefi’n illâ min ba’di iznih (i) (c) zalikumu (A)llâhu rabbukum fa’buduh (u) (c) efelâ tezekkerun (e)

Anlamı: Şüphesiz Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa hükümrân olan, her şeyi ve her işi yerli yerince yöneten Allah’tır. Onun izni olmadan şefaat edebilecek kimse yoktur. Rabbiniz, Allah işte budur. Öyleyse O’na kulluk edin. Hala düşünüp ders almayacak mısınız?

4.Ayetü’l-Kürsi

“Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”

5. Felak

“Kul eû’zü birabbil-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların hükümdarına, İnsanların ilahına, O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

6.Nas

“Kul eûzü birabbin-nâs. Melikin-nâs. İlahin-nâs. Min şerril-vesvâsil-hannâs. Ellezî yüvesvisü fi sudûrin-nâs. Minel-cinneti ven-nâs.”

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların hükümdarına, İnsanların ilahına, O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Anne adayı, bu duaları okurken içtenlikle niyet etmeli, Allah’a samimi bir şekilde yönelmelidir. Kolay doğum için okunacak dua, hem anne hem de bebek için huzurlu ve sağlıklı bir doğum sürecinin önünü açar. Ancak unutulmamalıdır ki Kolay doğum için okunacak dua, sadece fiziksel rahatlık değil, aynı zamanda manevi bir huzur ve güven sağlamak amacıyla yapılır. Doğum öncesinde ve sırasında duaların gücüne inanarak, bu özel süreci daha anlamlı ve pozitif bir deneyim haline getirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir