GenelMasiva

Kur’an’da Geçen İsimler ve Anlamları 2023

İslami kültürde bebek isimleri seçimi oldukça önemlidir. Bebeklerin isimleri, İslam’ın öğretilerine göre ilkeleri ve İslami inancın temel ilkeleri ile uyumlu olması beklenir. Bu yazı, Kur’an’da geçen isimler erkek veya kız bebekler hakkında size bilgi vermek için yazılmıştır. Birçok anlamlı kız ve erkek bebek ismini ve anlamını yazımızda bulabilirsiniz. Eğer sizde Allah’ın sevdiği kadın isimleri, Kur’an’da geçen erkek isimleri, erkek bebek isimleri, hadislerde geçen bebek isimleri, Kur’an’da geçen hiç duyulmamış bebek isimleri, Kur’an’da geçen kız isimleri ve anlamları, Kur’an’da geçen kız isimleri diyanet gibi konuları arıyorsanız yazımıza bakabilirsiniz.

İslam kültüründe, cinsiyetine göre farklı tanımlayıcıları içerir. Erkek bebekler örnek için isimler arasında Muhammed, Ahmed, Yusuf, Ali, Hasan, Hüseyin, İbrahim ve Ömer gibi peygamberlerin ve sahabilerin arkadaşları tercih edilir. Kız bebekleri için ise örnek isimler arasında Fatma, Aisha, Ayşe, Zeynep, Hafsa, Asma, Safiye ve Mariam gibi peygamberlerin eşlerinin, kızlarının ve sahabilerin isimleri tercih edilir.

İslam’ı kapsayande bebeklere verilen isimlerin anlamı da oldukça önemlidir. Örneğin, Muhammed ismi “övgüye değer olan” anlamında gelirken, Ahmed ismi “övgüye değer” anlamında gelir. Yusuf ismi ise “güzel” anlamı gelirken, Ali ismi “yüce, yüksek” anlamı gelir. İbrahim ismi ise “Allah’ın dostu” anlamında gelirken, Hüseyin ismi “güzel, hoş” anlamında gelir.

İşte Kuran’da geçen kız isimleri ve Kuran’da geçen erkek isimleri.

Kur’an’da Geçen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

 1. Adem – İlk insan anlamına gelir.
 2. İbrahim – Birçok veya kalabalık babası anlamına gelir.
 3. Musa – Suların üzerinde yürüyen anlamına gelir.
 4. Yusuf – Güzel veya tatlı anlamına gelir.
 5. İsa – Tanrı tarafından kurtarıcı olarak gönderilen anlamına gelir.
 6. Davud – Allah tarafından seçilmiş bir kral anlamına gelir.
 7. Süleyman – İnanç, hikmet ve zenginlik anlamına gelir.
 8. Yakup – Çok sayıda nesil veya halk anlamına gelir.
 9. Harun – Allah’ın bir mesajcısı veya Elçisi anlamına gelir.
 10. Yunus – Balık anlamına gelir.
 11. Zekeriya – Allah’ın anısına anlamına gelir.
 12. İdris – Yükselmiş veya yücelmiş anlamına gelir.
 13. Hud – Bir peygamberin adıdır.
 14. Salih – Doğru veya dürüst anlamına gelir.
 15. Şuayb – Bir peygamberin adıdır.
 16. Lut – İbrahim peygamberin yeğeni olan bir peygamberin adıdır.
 17. Nuh – Tufandan kurtulan bir peygamberin adıdır.
 18. Yasin – Kur’an’daki surelerden birinin adıdır.
 19. İlyas – Bir peygamberin adıdır.
 20. Dhul-Kifl – Bir peygamberin adıdır.
 21. Zülkarnayn – İki boynuzlu anlamına gelir.
 22. Kabil – Adem ve Havva’nın ilk çocuklarının birinin adıdır.
 23. Habil – Adem ve Havva’nın ilk çocuklarının diğerinin adıdır.
 24. İsmail – Allah’ın işitme duasına cevap verdiği bir çocuğun adıdır.
 25. Yaqub – Çok sayıda nesil veya halk anlamına gelir.
 26. Es-habül Kehf – Yedi uyuyanlar anlamına gelir.
 27. Dhul-Qarnayn – İki boynuzlu veya iki çağ anlamına gelir.
 28. Luqman – Hikmet sahibi anlamına gelir.
 29. Hud – Bir peygamberin adıdır.
 30. Shams – Güneş anlamına gelir.
 31. Yusuf – Güzel veya tatlı anlamına gelir.
 32. Ya’qub – Çok sayıda nesil veya halk anlamına gelir.
 33. Yunus – Balık anlamına gelir.
 34. Zul-Qarnain – İki boynuzlu anlamına gelir.
 35. Daud – Allah tarafından seçilmiş bir kral anlamına gelir.
 36. Zakariyya – Allah’ın anısına anlamına gelir.
 37. Yahya – Allah’ın lütfu anlamına gelir.
 38. Sulaiman – İnanç, hikmet ve zenginlik anlamına gelir.
 39. Ishaq – Kutsal anlamına gelir.
 40. Harun – Allah’ın bir mesajcısı veya Elçisi anlamına gelir.
 41. Musa – Suyun üstünde yüzen bebek anlamına gelir.
 42. Ibrahim – Doğruluk anlamına gelir.
 43. Israil – Allah’ın kuluna verdiği bir isimdir.
 44. Adam – Yeryüzünde yaşayan ilk insanın adıdır.
 45. Muhammad – En yüce övgüye layık anlamına gelir.
 46. Abdullah – Allah’ın kulu anlamına gelir.
 47. Omar – Yaşlılıkta zekâya işaret eden bir isimdir.
 48. Ali – Yüksek veya yüce anlamına gelir.
 49. Hasan – İyi veya güzel anlamına gelir.
 50. Husayn – İyi veya güzel anlamına gelir.
 51. Hamza – Aslan anlamına gelir.
 52. Ja’far – Işık saçan veya aydınlık anlamına gelir.
 53. Khidr – Yeşil veya genç anlamına gelir.
 54. Luqman – Hikmet sahibi anlamına gelir.
 55. Nuh – Tufandan kurtulan bir peygamberin adıdır.
 56. Saleh – Doğru veya dürüst anlamına gelir.
 57. Shuaib – Bir peygamberin adıdır.
 58. Uzayr – Kitap yazma yeteneği olan bir peygamberin adıdır.
 59. Yakub – Çok sayıda nesil veya halk anlamına gelir.
 60. Yasar – Varlık veya refah anlamına gelir.
 61. Yusuf – Güzel veya tatlı anlamına gelir.
 62. Zaid – Büyükanne tarafından korunan veya beslenen anlamına gelir.
 63. Zayd – Büyükanne tarafından korunan veya beslenen anlamına gelir.
 64. Zakariya – Allah’ın anısına anlamına gelir.
 65. Harun – Allah’ın bir mesajcısı veya Elçisi anlamına gelir.
 66. Ilyas – Bir peygamberin adıdır.
 67. Ishaq – Kutsal anlamına gelir.
 68. Dhul-Kifl – Bir peygamberin adıdır.
 69. Dhul-Qarnayn – İki boynuzlu veya iki çağ anlamına gelir.
 70. Daud – Allah tarafından seçilmiş bir kral anlamına gelir.
 71. Al-Amin – Güvenilir veya dürüst anlamına gelir.
 72. Al-Abbas – Peygamber’in amcasının adıdır.
 73. Al-Hakim – Bilge veya akıllı anlamına gelir.
 74. An-Nasr – Zafer veya başarı anlamına gelir.
 75. Ar-Rahman – Sonsuz merhamet sahibi anlamına gelir.
 76. Asif – İlham almak anlamına gelir.
 77. Aziz – Yüce veya güçlü anlamına gelir.
 78. Bilal – İslam’ın ilk müezzini anlamına gelir.
 79. Fadl – İyilik, lütuf veya fazilet anlamına gelir.
 80. Hasanain – İki Hasan anlamına gelir.

Kur’an’da Geçen Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Kur’an, İslam dininin kutsal kitabıdır ve Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. Kur’an’da, erkek ve kız isimleri dahil olmak üzere birçok konu ele alınmıştır. Kur’an’da geçen kız isimleri, Müslüman aileler tarafından yaygın olarak kullanılan ve genellikle güzel anlamlara sahip olan Arapça kökenli isimlerdir.

Kur’an’da geçen kız isimleri, İslam inancına göre Allah’ın yarattığı tüm varlıkların adlandırılmasında kullanılır. Bu isimler genellikle doğa, hayvanlar ve İslam tarihinde önemli bir rol oynamış kişiler gibi çeşitli kaynaklardan alınmıştır. Kur’an’da geçen kız isimleri, Müslüman aileler tarafından çocuklarına isim verirken tercih edilen isimler arasındadır.

Kur’an’da geçen kız isimleri arasında en yaygın olanları Fatıma, Aisha, Mariam, Zeynep, Esma, Hava, İbrahim, Leyla, Nisa, Rukiye, Safiye ve Zehra gibi isimlerdir. Bu isimlerin hepsi farklı anlamlara sahip olmakla birlikte, genellikle güzellik, doğallık, sadakat, cömertlik ve sevgi gibi pozitif özellikleri ifade ederler.

Örneğin, Fatıma ismi “sağlam” veya “dayanıklı” anlamına gelirken, Aisha ismi “yaşam” veya “yaşam veren” anlamına gelir. Mariam ismi “Allah’ın seçtiği kadın” veya “elçinin annesi” anlamına gelirken, Zeynep ismi “süs” veya “süsleyen” anlamına gelir. Esma ismi “Allah’ın isimleri” anlamına gelirken, Hava ismi “yaşam veren” anlamına gelir.

Kur’an’da geçen kız isimleri, İslam kültüründe birçok pozitif özelliği ifade eder ve bu nedenle Müslüman aileler tarafından sıklıkla tercih edilir. Bu isimler, İslam inancının kadınların rolü ve önemine verdiği değeri de yansıtır. Aynı zamanda, bu isimlerin çoğu farklı dil ve kültürlerde farklı varyasyonlarda yazılabilen Arapça kökenli isimlerdir ve bu nedenle İslam dünyası genelinde popülerdir.

Kur’an’da geçen kız isimleri ve anlamlarını aşağıda bulabilirsiniz. İşte Kur’an’da geçen kız isimleri diyanet;

 1. Aisha – Hayat veya yaşama anlamına gelir.
 2. Hava – Havva veya ilk kadın anlamına gelir.
 3. Sara – Prenses anlamına gelir.
 4. Maryam – Meryem veya İsa’nın annesi anlamına gelir.
 5. Fatima – Zengin veya bereketli anlamına gelir.
 6. Khadija – İlahi bir yönergelerle isimlendirilmiş anlamına gelir.
 7. Zainab – Süs, güzellik veya şan anlamına gelir.
 8. Rahma – Merhamet veya şefkat anlamına gelir.
 9. Saba – Rüzgar veya esinti anlamına gelir.
 10. Safiyya – Saf, temiz veya saf anlamına gelir.
 11. Samiya – Yüce veya üstün anlamına gelir.
 12. Sumayya – Bir Müslüman şehit anlamına gelir.
 13. Ummu Habiba – İslam’ın erken döneminde bir sahabiye verilen isimdir.
 14. Aminah – Güvenli, güvenilir veya dürüst anlamına gelir.
 15. Asiya – Firavun’un karısı anlamına gelir.
 16. Aysha – Yaşama sevinci anlamına gelir.
 17. Bahira – Aydınlık veya parlak anlamına gelir.
 18. Basma – Gülümseme veya mutluluk anlamına gelir.
 19. Durrah – İnci veya mücevher anlamına gelir.
 20. Fadwa – Fazilet veya erdem anlamına gelir.
 21. Fakhita – Kendine güvenen veya özgüvenli anlamına gelir.
 22. Fariha – Sevinçli veya mutlu anlamına gelir.
 23. Fathima – Zengin veya bereketli anlamına gelir.
 24. Ghada – Gelecek veya yarın anlamına gelir.
 25. Ghina – Şarkı veya melodi anlamına gelir.
 26. Habiba – Sevilen veya sevimli anlamına gelir.
 27. Hafsa – İslam peygamberinin eşlerinden birinin adıdır.
 28. Halima – Sabrın meyvesi anlamına gelir.
 29. Hamida – Hamd veya övgü anlamına gelir.
 30. Hanan – Şefkat veya merhamet anlamına gelir.
 31. Haniyya – Özgür veya bağımsız anlamına gelir.
 32. Hasna – Güzel veya hoş anlamına gelir.
 33. Hawa – Havva veya ilk kadın anlamına gelir.
 34. Hayat – Hayat veya yaşama anlamına gelir.
 35. Hind – Cennet bahçeleri veya cennetin kapıları anlamına gelir.
 36. Ibtisam – Gülümseme veya neşe anlamına gelir.
 37. Imen – İman veya inanç anlamına gelir.
 38. Inaya – Yardım veya koruma anlamına gelir.
 39. Jana – Cennet veya cennet bahçeleri anlamına gelir.
 40. Jumana – İnci veya mücevher anlamına gelir.
 41. Kadija – İlahi bir yönergelerle isimlendirilmiş anlamına gelir.
 42. Kalthum – Fazilet veya erdem anlamına gelir.
 43. Karima – Cömert veya edepli anlamına gelir.
 44. Khansa – Kafir olmaktan dönen bir kadın anlamına gelir.
 45. Khawlah – İslam’ın erken döneminde bir sahabiye verilen isimdir.
 46. Kulthum – Fazilet veya erdem anlamına gelir.
 47. Latifa – Nazik veya nazik anlamına gelir.
 48. Layla – Gece anlamına gelir.
 49. Leila – Gece anlamına gelir.
 50. Lubna – Ağaç veya bitki anlamına gelir.
 51. Mahasin – Güzellikler anlamına gelir.
 52. Mahjabin – Perde arkasındaki kadın anlamına gelir.
 53. Maisa – Bir tür bitki veya ot anlamına gelir.
 54. Mariam – Meryem veya İsa’nın annesi anlamına gelir.
 55. Maryam – Meryem veya İsa’nın annesi anlamına gelir.
 56. Maysa – Bir tür bitki veya ot anlamına gelir.
 57. Mina – Adak anlamına gelir.
 58. Mona – Tatlı ve hoş anlamına gelir.
 59. Mu’mina – İman eden veya inanan anlamına gelir.
 60. Nada – Cömertlik veya şefkat anlamına gelir.
 61. Nadia – Yüce veya yüksek anlamına gelir.
 62. Naima – Mutlu veya memnun anlamına gelir.
 63. Najiya – Kurtuluş veya kurtarıcı anlamına gelir.
 64. Najwa – Gizli veya özel anlamına gelir.
 65. Nasrin – Güzel çiçekler anlamına gelir.
 66. Nawal – Cömertlik veya lütuf anlamına gelir.
 67. Nawar – Güzel bir manzara veya sahne anlamına gelir.
 68. Nihal – Baharın tadı veya lezzeti anlamına gelir.
 69. Nur – Işık veya aydınlık anlamına gelir.
 70. Qadira – Güçlü veya kuvvetli anlamına gelir.
 71. Rabia – Bahar veya bahar anlamına gelir.
 72. Rasha – Canlı veya enerjik anlamına gelir.
 73. Rayhana – İnce veya zarif anlamına gelir.
 74. Raziya – Kabul edilen veya razı olan anlamına gelir.
 75. Rida – Giyinmek veya örtmek anlamına gelir.
 76. Rim – Sınır veya hudut anlamına gelir.
 77. Rukayya – İslam’ın erken döneminde bir sahabiye verilen isimdir.
 78. Sadiqa – Doğru veya dürüst anlamına gelir.
 79. Saffiya – Saf veya temiz anlamına gelir.
 80. Sahar – Şafak vakti anlamına gelir.
 81. Saima – Oruç tutan veya oruç tutan anlamına gelir.
 82. Salima – Sağlıklı veya güvenli anlamına gelir.
 83. Samira – Zeytin veya zeytin ağacı anlamına gelir.
 84. Sana – Hayat veren veya canlılık anlamına gelir.
 85. Sara – İncil’de İbrahim’in karısı olan Sarah’a atfen verilen isimdir.
 86. Sarah – İncil’de İbrahim’in karısı olan Sarah’a atfen verilen isimdir.
 87. Sare – İncil’de İbrahim’in karısı olan Sarah’a atfen verilen isimdir.
 88. Sawsan – Çiçek anlamına gelir.
 89. Shaima – Kokulu veya güzel anlamına gelir.
 90. Shireen – Tatlı veya hoş anlamına gelir.
 91. Sumaya – İslam’ın erken döneminde bir sahabiye verilen isimdir.
 92. Suraya – Güneş veya ay anlamına gelir.
 93. Tahira – Temiz veya saf anlamına gelir.
 94. Umm – Anne veya annelik anlamına gelir.
 95. Ummu – Anne veya annelik anlamına gelir.
 96. Wafa – Sadakat veya güvenilirlik anlamına gelir.
 97. Warda – Gül anlamına gelir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir